به گزارش سئو بوی رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: پشتیبانی از توان داخل و استفاده از تجربیات شرکتهای دانش بنیان داخلی حتما در پروژه های پژوهشی پژوهشگاه نظیر ODTN در نظر گرفته شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، دکتر وحید یزدانیان در جلسه کنترل پروژه پژوهشکده فناوری ارتباطات ضمن بررسی پروسه اجرای پروژه های پژوهشکده مذکور اظهار داشت: پشتیبانی از توان داخل و استفاده از تجربیات شرکتهای دانش بنیان داخلی حتما در پروژه های پژوهشی پژوهشگاه نظیر ODTN در نظر گرفته شود.
وی ضمن تشکر از کوشش های صورت گرفته، افزود: در زمینه ارتباطات زیرساختی و طراحی شبکه برمبنای تکنولوژی های جدید نیز پژوهشگاه باید نقش مؤثر داشته باشد و در پروژه ها و برنامه های سال جاری تاثیر بیشتری در توسعه شبکه زیرساختی کشور بمنظور ارائه خدمات بهتر به هموطنان داشته باشد.
به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست پروژه های دو گروه نوری و ارتباطات ثابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قرار شد بررسی پروژه های چهار گروه باقیمانده در جلسه ای جداگانه صورت پذیرد.
منبع:

You may also like