کینگزلی کومان گفت: “وقتی من به بایرن مونیخ ملحق شدم