کینگزلی کومان گفت: “وقتی من به بایرن مونیخ ملحق شدم آمدم، این تیم بازیکنان بزرگی مانند آرین روبن، داگلاس کاستا و فرانک ریبری را در اختیار داشت. من یک بازیکن