پربازدید ترین مطالب

در نشست مشترک مطرح شد: ضرورت تقویت بخشنامه پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

به گزارش سئو بوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: این که کسب وکارها نمی توانند ارتباط خوبی با بخشنامه پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بگیرند، نشان میدهد

بیشتر بخوانید