به گزارش سئو بوی سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران در اطلاعیه ای ضمن اعلام موضع در مورد سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظرات خویش را بعنوان رکن نهم برنامه های عرضه شده با عنوان «صدای بخش خصوصی» منتشر نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا در بیانیه سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران آمده است: بعضی از تشکل های صنفی در آستانه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت جدید، برای سهم خواهی و تضمین همکاری در دوره چهار ساله فعالیت وزیر و گاهی بدون توجه جدی و عمیق به سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی، به صدور پیش دستانه بیانیه حمایت مبادرت می ورزند. در این میان اما سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با نگاه کارشناسی، برنامه محور و فنی خود به بررسی و تحلیل سوابق و برنامه های جناب آقای دکتر زارع پور، وزیر پیشنهادی محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نموده است.
در ادامه آمده است: در معرفی دکتر زارع پور بعنوان وزیر پیشنهادی و تحلیل برنامه ارائه شده ایشان به مجلس، ضمن استقبال از جوان بودن ایشان و تحصیلات در دانشگاه های معتبر ایران و جهان و هم موافقت حداکثری با مواردی همچون هدف گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی خدمات پرکاربرد دولتی و عرضه خدمات به صورت یکپارچه، مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشـورهای دنیـا درمورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی؛ باید گفت، به علت آنکه حوزه فاوا همواره در لبه تکنولوژی های جدید قرار دارد، بنابراین برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشتِ آن در مقابل مخالفان شفافیت و “فناوری هراسان” هستیم.
صاحبان کسب و کارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم سازان در مورد فیلترینگ، طرح معروف به صیانت از فضای مجازی، قانونگذاری در حوزه فناوری های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خودتنظیم گری، اقناع (و نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسب و کارها، برپایه حقیقت های اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند مهندسین مشاور صنعت ساختمان، سلامت الکترونیک، تعدد نهادهای متولی مجوزدهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت پست بانک-که در برنامه پیشنهادی به آن توجه نشده است-، تعامل بالغانه با فناوری های نوظهور مالی، پذیرش حقیقت تحریم های وسیع بین المللی و پرهیز از “خود تحریمی” هستند.
راهبری حوزه وسیع فاوا بخصوص در زمینه فناوری های نوظهور صرفاً با اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست و تمهید فرماندهی واحدی در کل دولت و حاکمیت لزوم دارد. بنابراین به منظور هم افزایی حداکثری، لازم است علاوه بر هماهنگی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، مدیران ارشد فناوری (CIO) تمامی دستگاههای حاکمیتی با محوریت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (و در تعامل با صنف) همسو شوند.
بعد از دریافت رای اعتماد، لازم است برنامه عملیاتی با زمانبندی اجرایی بر مبنای حقیقت ها و پتانسیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام گردد تا درصورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در بازه های زمانی مورد نظر، امکان بازطراحی و استفاده از برنامه های جایگزین برای نیل به اهداف دولت سیزدهم در حوزه فاوا محقق شود. نکته مهم بررسی مستمر میزان پیشرفت برنامه ها و نحوه رفتار وزیر در صورت عدم حصول به نتایج مندرج در برنامه های پیشنهادی است که به صورت معمول در برنامه های پیشنهادی وزرا مغفول مانده است.
این سازمان با رصد دقیق و مداوم فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ۴ سال پیش رو، از تمام ظرفیت خویش در پشتیبانی از تصمیمات فنی و حرفه ای و همینطور اعلام نقدها و کاستی ها استفاده خواهد نمود و عمیقا بر این باور است که ضمانت اجرای برنامه های پیشنهادی دریافت مشورت و پذیرش و اعمال نظر بخش خصوصی، نه به شکل شعاری و صرفاً بخشنامه ای، بلکه با قبول و باور به این حقیقت که می بایست تصمیمات در مورد کسب و کارها را فعالینی دریافت کنند که بهای اصلی تصمیمات را پرداخت می کنند و تبعات آنرا می پذیرند. بنابراین حاکمیت، ضمن کاهش تصدی گری، بهتر است به سیاست گذاری و نظارت هدفمند بپردازد.
در انتهای این بیانیه تاکید شده است: سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، ضمن آرزوی توفیق در کسب “رای اعتماد حداکثری” آقای زارع پور، در تکمیل “ارکان هشت گانه برنامه ارائه شده ایشان به مجلس” نظرات خود را با عنوان “رکن نهم – صدای بخش خصوصی” به تفکیک رئوس برنامه های پیشنهادی ایشان، به جز دو بند آخر، صنعت فضایی و خدمات پستی (که فعلاً در حوزه فعالیت کمیسیون های تخصصی این سازمان قرار ندارد) به شرح پیوست اعلام می کند.
منبع:

You may also like