به گزارش سئو بوی نتایج یک تحقیق جدید علمی نشان داده است در سالهای اخیر شرکتهای تجاری به هدف اول حملات سایبری مورد پشتیبانی دولت ها مبدل شده اند.

به گزارش سئو بوی به نقل از زد دی نت، هدف از انجام این حملات سرقت اسرار تجاری شرکت ها و برنامه ریزی برای انجام حملات موفق آینده با بررسی اطلاعات مسروقه قبلی است.
این بررسی که به صورت مشترک توسط شرکت اچ پی و دانشگاه سوری در انگلیس انجام شده، نشان داده است حملات سایبری مورد حمایت دولت ها از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رشد قابل ملاحظه ای داشته و با اینکه در ابتدا تنها یک سوم حملات سایبری دولتی بر ضد شرکتهای تجاری انجام می شد، اما این رقم پیوسته در حال افزایش می باشد. پس از شرکتهای تجاری، صنایع دفاعی قابل دسترس در فضای سایبر، مؤسسات رسانه ای، دولت ها و زیرساخت های حیاتی و کلیدی کشورها همچون دیگر اهداف حملات سایبری دولت ها بر ضد یکدیگر هستند.
در ماه های اخیر حمله به شرکتهای دارویی و فناوری با عنایت به شیوع کرونا و افزایش اهمیت و جایگاه فناوری در زندگی روزمره انسان ها افزایش زیادی داشته است. با عنایت به این که دولت ها از منابع و فرصت کافی برای طرح ریزی حملات سایبری برخوردار می باشند، میتوان انتظار داشت که روند حملات مذکور در آینده باز هم تشدید شود.


منبع:

You may also like