طرح ملی رمز با هدف تبیین نقشه راه علم و فناوری رمز کشور با مشارکت پژوهشکده امنیت وزارت ارتباطات، وزارت علوم و با محوریت دانشگاه شریف و ۱۱ دانشگاه معتبر کشور وارد فاز کاربردی می شود.
دکتر ابوذر عرب سرخی، رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه اظهار داشت: ما از سال ۹۷ در پژوهشکده امنیت «طرح ملی رمز» را دنبال می نماییم. رمز بعنوان یک فناوری و علم بنیادی شناخته می شود که جزء زیرساخت ها و فناوری های بنیادی کلیه خدمات افتا است. این طرح با مشارکت وزارت علوم پیگیری می شود و الان در حال اجرا و در فاز دوم قرار دارد. وی افزود: این طرح با محوریت دانشگاه شریف و مشارکت ۱۱ دانشگاه معتبر کشور که در سالیان اخیر در حوزه علم و فناوری رمز فعالیت داشته اند پیگیری می شود. جدا از اینکه، «طرح ملی رمز»، نقشه راه علم و فناوری رمز کشور را تبیین می کند، تمرکز آن روی کاربردی کردن دستاوردهای این حوزه نیز است. به این معنا که در اولویت های اجرایی این طرح، ایجاد زیرساخت های آزمایشگاهی در حوزه رمز نگاری وجود دارد. عرب سرخی اظهار داشت: تولید نمونه های کاربردی مثل سیستم های رمز، بحث های مدیریت هویت دیجیتال و مواردی از این دست نیز، در کاربردی سازی دستاوردهای «طرح ملی رمز» قرار دارد که هر کدام می تواند قسمتی از الزامات مربوط به حفاظت داده و صیانت از محرمانگی داده ها و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات فردی را پوشش دهد. رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: «طرح ملی رمز» الان در مرحله نهایی کردن شرح خدمات است و فراخوان های در رابطه با آن انجام شده و امیدواریم بعد از نهایی شدن اولویت ها، ظرف سال جاری وارد فاز کاربردی این پروژه شویم. وی اشاره کرد: این پروژه در ۳ فاز تعریف شده که در فاز نخست، تدوین نقشه راه و پلن کاری طرح انجام شد. فاز دوم مربوط به جلب مشارکت کلیه اساتید، دانشگاه ها و آزمایشگاه های فعال کشور در حوزه رمز برای شناسایی و اولویت بندی نحوه پاسخ به نیازهای جاری کشور در حوزه علم و فناوری رمز است. عرب سرخی اضافه کرد: در فاز سوم تعدادی پروژه اولویت دار در این عرصه برای حل و فصل مشکلات جاری کشور، اجرایی می شود که برخی ممکنست در مصوبات شورای عالی فضای مجازی و نیز الزامات شورای عالی امنیت ملی و یا برنامه های توسعه ای کشور نیز مدنظر باشد. وی با اعلان اینکه در «طرح ملی رمز»، بزرگترین شبکه علمی و متخصصان در کشور را در حوزه رمز شکل دادیم، افزود: حوزه رمز یک زیرساخت بنیادی برای همه خدمات امنیتی در کشور شمرده می شود و بهترین محل و ظرفیت نیز همین «شبکه علم و فناوری رمز کشور» است که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر متخصص از دانشگاه شریف و ۱۱ دانشگاه معتبر به وجود آمده است. رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اگر اراده ای ملی به حل مشکلات در حوزه محرمانگی و رمزنگاری باشد، توانمندی حل مشکلات هم اکنون در کشور وجود دارد.

You may also like