به گزارش سئو بوی طبق گزارشی جدید در مارس ۲۰۲۰ میلادی سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران۲۲.۷۲ مگابیت برثانیه بوده است. ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل کشورها در رده ۷۹ قرار دارد.
به گزارش سئو بوی به نقل از اسپیدتست، طبق اطلاعات موجود در این وبسایت در مارس ۲۰۲۰ میلادی متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۲.۷۲ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود آن ۱۰.۹۷ مگابیت بر ثانیه بوده است. در لیست بندی این وبسایت درباره سرعت دانلود اینترنت موبایل میان کشورهای مختلف جهان، ایران در رده ۷۹ قرار دارد. این در شرایطی است که در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه بود و ایران در رده ۷۰ لیست این وبسایت قرار داشت. مقایسه این اطلاعات نشان دهنده کاهش۹ پله ای رده ایران در لیست مذکور است. این در شرایطی است که طبق اطلاعات موجود در این وبسایت، در مارس ۲۰۲۰ میلادی متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل جهان ۳۰.۴۷ مگابیت برثانیه و میانگین سرعت آپلود آن ۱۰.۷۳ مگابیت برثانیه بوده است. صدرنشینان سرعت اینترنت موبایل در جهان برپایه رده بندی وب سایتSpeedtest پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان در ماه مارس در امارات متحده عربی عرضه شده است. سرعت دانلود اینترنت موبایل این کشور ۸۳.۵۲ مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این لیست کره جنوبی با سرعت دانلود اینترنت موبایل ۸۱.۳۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده سوم هم کشور قطر قراردارد که سرعت دانلود اینترنت موبایل این کشور ۷۸.۳۸ مگابیت برثانیه است. در این میان چین با سرعت دانلود ۷۳.۳۵ مگابیت در اینترنت موبایل در رده چهارم قرار گرفته است. بعد از چین هم در رده پنجم کانادا با سرعت دانلود ۷۳.۱۶ مگابیت قرار دارد. در رده های ۶ تا ۱۰ کشورهایی با بیشترین سرعت دانلود موبایل هم به ترتیب هلند (۷۲.۱۰ مگابیت برثانیه)، نروژ (۶۹.۳۳ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۶۵.۳۷ مگابیت برثانیه)، استرالیا (۶۳.۹۸ مگابیت برثانیه) و کرواسی (۵۵.۱۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. رتبه ۱۵۳ اینترنت ثابت در ایران از طرفی با عنایت به اطلاعات موجود در این وبسایت در ماه مارس، سرعت دانلود اینترنت ثابت در کشور به صورت متوسط ۱۰.۱۰ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود هم ۵.۶۸ مگابیت برثانیه بوده است. ایران درفهرست سرعت دانلود اینترنت ثابت میان کشورهای جهان در رده ۱۵۳ قرار دارد. در ژانویه ۲۰۲۰ ایران در رده ۱۲۲ لیست سرعت اینترنت ثابت کشورهای وبسایت اسپیدتست بود. سنگاپور رتبه اول اینترنت ثابت همینطور در ماه گذشته میلادی پرسرعت ترین اینترنت ثابت جهان در کشور سنگاپور عرضه شده است. سرعت دانلود اینترنت ثابت این کشور ۱۹۷.۲۶ مگابیت برثانیه بوده است. در رده دوم این لیست هم هنگ کنگ با سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۶۸.۹۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده های سوم و چهارم به ترتیب رومانی (۱۵۱.۵۵ مگابیت برثانیه) و تایلند (۱۴۹.۹۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. سوئیس هم با سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۴۸.۲۴ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد. در رده های ۶ تا ۱۰ لیست سرعت اینترنت ثابت کشورها به ترتیب موناک و(۱۳۸.۵۵ مگابیت برثانیه)، فرانسه (۱۳۶.۴۵ مگابیت برثانیه)، ماکائو (۱۳۴.۷۳ مگابیت برثانیه)، سوئد (۱۳۴.۵۶ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۳۴.۱۳ مگابیت برثانیه، قرار دارند.

You may also like