به گزارش سئو بوی مشکلات مربوط به قطع شدن گوشی می تواند از رجیستری یا عدم تطابق با تجهیزات اپراتور ناشی باشد. در هر صورت گوشی غیرمجاز در هیچ یک از شبکه اپراتورهای تلفن همراه سرویس نمی گیرد و از یک زمان به بعد قطع می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، با بعضی از مشترکان تلفن های همراه در مقطعی تماس گرفته و گفته شده تلفن همراهشان در شبکه ی اپراتور اختلال بوجود می آورد و بنابراین لازم است گوشی خویش را عوض کنند. هر چند این ادعا از جانب اپراتورها رد شده است.
البته در مقاطعی هم بعضی از کاربران ادعا داشتند اینترنت همراهشان گرفتار برخی مشکلات شده و درحالی که قرار بوده اینترنت بدون فیلتر برایشان فعال شود، نه تنها اینترنت بدون فیلتر برای گوشی شان فراهم نشده، بلکه دیگر توانایی استفاده از اینترنت خط خویش را ندارند و تماسهای مکرر با اپراتورها هم نتیجه ای نداشته است.
در این راستا، سیدمحمد امامی – مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در پاسخ به این که آیا این امکان وجود دارد که توسط یک گوشی در شبکه اپراتور اختلال ایجاد شود به ایسنا اظهار داشت: عمده مشکلات مربوط به قطع شدن گوشی، به رجیستری برمی گردد و در این صورت رگولاتوری می تواند مبحث را بررسی کند و یا امکان دارد حالتی پیش بیاید که عدم تطابقی با تجهیزات اپراتور داشته باشد که البته احتمالش کمتر است.
وی افزود: بعد از زمانی که ما درباره ی گوشی طرح رجیستری را اجرا کردیم، این امکان وجود دارد که درصورت غیرقانونی بودن گوشی، اخطار قطع داده شود. ازاین رو اگر رجیستری مشکلی برای آن شبکه بوجود آورده باشد که علت آن برمی گردد به این که گوشی استاندارد نیست یا مجاز نمی باشد و یا تغییر غیرمجازی در آن اتفاق افتاده، شخص باید به اپراتور یا سازمان رجوع کند تا موضوعش بررسی شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این که در چه صورت امکان دارد از اپراتور با فردی تماس گرفته و اخطار قطع شدن سرویس برای یک گوشی را بدهند، اظهار داشت: اگر در این تماس گفته شده گوشی در شبکه اختلال ایجاد می کند، منظور این است که یا گوشی استاندارد نیست، یا مجاز نمی باشد، یا تأیید نمونه ندارد. همه اینها محتمل است و مشترک هم باید این مشکلات را اصلاح کند و یک گوشی بدون اشکال استفاده نماید.
امامی با بیان این که اگر گوشی مشترک شرایط خاصی داشته باشد، احتمال قطع سرویس بدون تماس گرفتن هم وجود دارد، اظهار نمود: در مجموع اگر اپراتور تماس بگیرد که بخواهد مشکلی را حل کند، می خواهد رضایت مشترک را جلب نماید و یا مشکلی را حل کند. چونکه باید توجه داشت که گوشی غیرمجاز در هیچ یک از شبکه اپراتورهای تلفن همراه سرویس نمی گیرد و امکان دارد در مقطعی سرویس بگیرد اما از زمانی به بعد قطع می شود.You may also like