به گزارش سئو بوی، انتشار غیر حرفه ای و ناقص مصاحبه و گفتگوهای غیررسمی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، باعث سوءبرداشت شده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به استحضار مخاطبان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که همواره حامی شرکت مخابرات ایران در قسمت های مختلف بوده، می رساند مصاحبه معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران با روزنامه جوان به صورت کامل منتشر نشده و این مصاحبه بخش های تکمیلی داشته و انتشار ناقص آن از اخلاق و انصاف رسانه ای به دور بوده است.

زمان این گفتگوی دوستانه و غیررسمی در ارتباط با ماه های گذشته بوده و آن هم در چارچوب ترسیم فضای موضوعی ICT کشور، نه برای انتشار در افکار عمومی؛ بلکه مقرر بوده این مصاحبه بعدا در گفتگو با سیدصالحی و دیگر فعالین حوزه ICT کشور تکمیل شده و سپس در چارچوب یک گزارش خبری صدمه شناسانه باشد اما تنظیم غیرحرفه ای و انتشار بخشهای حاشیه غیر قابل انتشار این مصاحبه بدون کنترل نهایی با گفتگو شونده علیرغم توافقات انجام شده منجر به شیطنت های رسانه ای و برداشت های خلاف واقع شده است.

در انتها ضمن تاکید بر حمایت های وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، به اطلاع می رساند مصاحبه مذکور منقطع شده و بخشهای انتشار یافته در ارتباط با فضای خبری حوزه ICT دولت های گذشته بوده است و خوشبختانه هم اکنون شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور در تعامل کامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه تحقق اهداف و رسالت های تدوین شده حوزه ICT در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف ایران اسلامی قراردارد.


منبع:

You may also like