به گزارش سئو بوی، در مسافرت مقدماتی گروه اعزامی شرکت ملی پست به عراق، پایگاه های این کشور در راه راهپیمائی جانمائی شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، محمد باقر بومیان- دبیر ستاد اربعین شرکت ملی پست- با بیان خبر فوق اظهار نمود: در مسافرت مقدماتی به عراق طی هماهنگی های صورت گرفته، شرکت ملی پست در مراسم راهپیمایی سال جاری در پنج پایگاه اصلی و ۱۴ پایگاه فرعی خدمات پست یافته را به زوار عرضه می دهد.
وی ضمن اشاره به توافق صورت گرفته با نیروی انتظامی اظهار داشت: مقرر شد با عنایت به عرضه خدمات پست یافته در مراسم راهپیمایی اربعین سال جاری در عراق، هریک از هموطنان که مدارک هویتی شان در عراق مفقود شد، در صورت تحویل این مدارک به موکب های پستی، این امکان فراهم شده تا به کمک امکانات فنی نیروی انتظامی، این افراد بتوانند بدون هیچ مشکلی در هنگام بازگشت از مرز ایران وارد کشور شوند.
طبق اعلام شرکت ملی پست سال جاری برای اولین بار خدمات پست یافته از جانب شرکت ملی پست در مراسم اربعین حسینی اجرا می شود.You may also like