به گزارش سئو بوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج رتبه بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ICT روستایی را اعلام نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از رگولاتوری، شهرام حی شاد مدیرکل نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: در ارزیابی و رتبه بندی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، تعداد ۸ هزار و ۷۱۹ دفتر پیشخوان بررسی شده اند که از این تعداد، ۵ هزار و ۴ دفتر رتبه یک، سه هزار و ۶۴۹ دفتر رتبه دو و ۱۰۴ دفتر رتبه سه را کسب کردند. وی اظهار داشت: ارتقای کیفیت عرضه خدمات، توزیع عادلانه و هدفمند خدمات، دسته بندی عرضه خدمات دستگاه ها بر مبنای نتایج رتبه بندی و تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود از مهم ترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است. حی شاد ضمن اشاره به رتبه بندی ۱۰۰ درصدی دفاتر مشمول در چهارمین دوره ارزیابی اضافه کرد: در این دوره حدود ۵۷ درصد از دفاتر رتبه یک، ۴۱ درصد رتبه دو و حدود دو درصد رتبه سه را به دست آوردند. نتایج ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات به تفکیک رتبه در سایت اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتشار یافته است.


منبع:

You may also like