سئو بوی: با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش مصرف برق در بعضی نقاط شاهد خاموشی های مقطعی هستیم  و این مساله باز هم مشکل قطعی های آنتن موبایل و اینترنت را به همراه داشته است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، طی سالهای قبل و به دنبال فرارسیدن فصل گرما و افزایش بار شبکه برق خصوصاً در ساعات پیک یا اوج مصرف، برنامه هایی برای کنترل و کاهش مصرف برق در امتداد صرفه جویی حداکثری مصرف همچون خاموشی در نظر گرفته شد و امسال نیز با گرم شدن هوا، برنامه هایی از طرف وزارت نیرو برای عبور از این شرایط در نظر گرفته شده است.
بر این اساس روز گذشته مصرف برق کشور در زمان اوج مصرف به مرز ۶۰ هزار مگاوات رسیده که عدد بسیار بزرگی است و این رقم از آخرین زمان اوج مصرف سال قبل ۵۰۰۰ مگاوات بیشتر است. هرچند از طرف مسئولان صنعت برق اعلام شده که هم اکنون شبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار می باشد و مشکلی برای تامین برق وجود ندارد، ولی در بعضی نقاط شاهد خاموشی های مقطعی هستیم و همین موضوع مانند سالهای قبل قطعی آنتن های موبایل و اینترنت را هم به همراه داشته است.
اما آنتن تلفن همراه ارتباط مستقیمی با قطعی برق دارد؛ هرچند باتری های سایت های BTS، وظیفه تاب آوری برای تامین برق تجهیزات و آنتن را دارند که البته تاب آوری سایت ها به بازه دو تا چهار ساعته محدود است اما اگر قطعی برق ادامه پیدا کند، این سایت ها هم خاموش می شوند. البته در وضعیت خاص و حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله، برای سایت ها از دیزل ژنراتور هم استفاده می شود، اما اگر از موتور برق یا دیزل ژنراتورها در سطح گسترده استفاده شود، آن هم با این حجم از آلودگی، زیان زیادی به طبیعت وارد میکند.
با افزایش مصرف برق و بروز قطعی، باتری سایت های BTS برق لازم را برای آنتن اپراتورها تامین می کند و بیشتر سایت ها هم می توانند در بازه چند ساعته قطعی برق، پاسخگو باشند، اما شارژ باتری برخی از سایت ها ممکنست زودتر از وصل شدن برق تمام شود که قطعی آنتن و اینترنت موبایل را هم به دنبال خواهد داشت. آن هم در شرایطی که استفاده اینترنت عموم مردم در ایران، از دیتای موبایل است، قطعی برقی که می تواند قطعی آنتن های موبایل را هم به همراه داشته باشد، مشکلات اینترنتی را هم برای کاربران به وجود می آورد.
منبع:

You may also like