عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: عدم اشتراک گذاری داده ها توسط بعضی از دستگاه ها یکی از معضلات و موانع اصلی برای تحقق دولت الکترونیک هوشمندسازی، مبارزه با فساد و شفاف سازی در کشور است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، با استفاده از دولت الکترونیکی، مردم می توانند به جای رجوع ی حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند. البته پروژه هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه هایی هستند که افتتاح آنها تازه سرآغاز فعالیتهای لازم در این طرح ها به حساب می آید و لازم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.
سال هاست که دولت ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات هستند و استقرار دولت الکترونیک در این حوزه بسیار موثر است، اگر امور کشور و خدمات دهی به سمت الکترونیکی شدن برود، منجر به شفاف سازی می شود و فساد کاسته می شود. با دولت همراه به جای اینکه نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات رجوع کنند، میتوان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم عرضه داد. دولت الکترونیک و عرضه خدمات دولتی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
با این حال، به اعتقاد کارشناسان، دولت الکترونیک زمانی به رشد واقعی می رسد که همه دستگاه ها، داده هایشان را به اشتراک گذارند، در حالیکه از این منظر میتوان گفت هنوز به مرحله بلوغ نرسیده ایم و برخی سازمان ها یا میانه ای با الکترونیکی شدن ندارند یا روش ویژه خویش را برای این کار در پیش گرفته اند که این مورد با تجمیع خدمات به صورت واحد در تضاد است. برخی از دستگاه ها فکر می کنند اگر داده هایشان را برای عرضه خدمات آنلاین در اختیار قرار دهند، قدرت خویش را از دست می دهند.
در این راستا امیر محمدزاده لاجوردی -عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- در یک برنامه تلویزیونی درباره دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری اظهار نمود: سخنان مقام معظم رهبری در مسائل نو و جدید مثل هوش مصنوعی بسیار جالب توجه بوده است و ایشان نظرات نو و جالب توجهی در این عرصه داشته اند. یکی از موانع اساسی در هوشمندسازی و دولت الکترونیک بحث حکمرانی داده و خساست در اشتراک گذاری داده هاست و بعضی از دستگاه ها و سازمان ها در این خصوص کاستی هایی در کشور دارند.
وی در مورد نظر رهبر انقلاب درباره پیوند صنعت و علم اظهار داشت: بحثی که مقام معظم رهبری در اینباره مطرح نمودند این است که در بعضی از کشورها دانشگاه ها توسط بخش خصوصی اداره می شود و حاکمیت و بخش دولتی صورت مساله ها را مطرح می کنند و نیازهای دانشگاه ها توسط بخش دولتی صورت می گیرد و این نگاه باید تغییر کند و صورت مساله ها و نیازها توسط خود دانشجویان صورت گیرد. هم اکنون به غیر از معدود دانشگاه ها بقیه در حوزه آموزش و پژوهش متوقف شده اند و با تجدید نظر اساسی در نگاه نسل یک و دو دانشگاه ها، باید پیوند عمیق علم و صنعت در جامعه ایجاد شود.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: ما دانشگاه هایی را در سطح کشور داریم که در حوزه شرکتهای دانش بنیان پیشتاز بوده اند، به صورت مثال دانشگاه صنعتی شریف که حدود ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در اطراف این دانشگاه تاسیس شده است و حدود نیمی از بودجه آن از راه ارتباط با صنعتی که دارند تأمین می شود. در مورد ارتباط بین شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه ها متاسفانه این تمرکز در دانشگاه های شهر تهران وجود دارد و مطلوب آن است که دانشگاه های استان ها هم به سمت دانشگاه های نسل ۳ و۴ حرکت کرده و عملا وارد بخش فناورانه و شرکتهای دانش بنیان شوند.You may also like