به گزارش سئو بوی پارلمان اتحادیه اروپا از قانونگذاران خواسته استفاده از فناوری شناسایی صورت خودکار در فضاهای عمومی را ممنوع کنند و اقدامات حفاظتی سختگیرانه ای جهت استفاده پلیس از فناوری اجرا کنند.
به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، به قول اعضای پارلمان اتحادیه اروپا شهروندان فقط باید زمانی تحت نظر قرار بگیرند که مشکوک به انجام جرمی باشند. همینطور آنها درباره تبعیض در الگوریتم های هوش مصنوعی ابراز نگرانی و اعلام نمودند برای پیشگیری از تبعیض به نظارت های انسانی و پشتیبانی قانونی نیاز است. سیاستمداران اروپایی به شواهدی اشاره کردند که نشان داده است سیستم های شناسایی مبتنی بر هوش مصنوعی در احراز هویت گروههای اقلیت قومی، سالمندان و زنان بیشتر اشتباه می کنند. در نتیجه اعضای پارلمان معتقدند الگوریتم ها باید شفاف، قابل ردیابی و مستند باشند. علاوه بر آن این الگوریتم های مذکور باید منبع باز باشند. همینطور اعضای پارلمان اتحادیه اروپا از مقامات این منطقه خواسته اند استفاده از مخزن های داده شناسایی چهره خصوصی را ممنوع کنند. آنها از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته اند تا سیستم های رده بندی اجتماعی یا سیستم های اعتبار اجتماعی را ممنوع کنند. به قول آنها سیستم های کنترل در مرزها که برای شناسایی خودکار به کار گرفته می شوند هم باید تعطیل شوند. این قانون در حالی تأیید می شود که رگولاتورهای حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا در تابستان جاری درخواست های مشابهی مطرح نمودند. در ماه آوریل کمیسیون اتحادیه اروپا لایحه ای به نام «قانون هوش مصنوعی» را عرضه کرد که طبق آن چهارچوب قانونی گسترده ای برای هوش مصنوعی تعیین می شود. یکی از اقدامات اشاره شده در این قانون ممنوعیت استفاده از احراز هویت بیومتریک از راه دور (فناوری های مانند شناسایی چهره) در فضاهای عمومی بود.

You may also like