به گزارش سئو بوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در فراخوانی با بیان محاسبه نیم بهای تعرفه اینترنت برای تولیدکنندگان محتوای آموزشی، از آنها خواست برای دریافت این تعرفه فهرست برنامه های کاربردی خویش را اعلام کنند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران در اطلاعیه ای اعلام نمود: برپایه مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات، امکان اعمال تعرفه نیم بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، فراهم گشته است. براین اساس تمامی اپراتورهای داخلی موظفند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورتی ترجیحی و به میزان نصف تعرفه دیتای بین الملل محاسبه کنند. بدین منظور با عنایت به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و با هدف پشتیبانی از کسب و کارهای فعال در زمینه آموزش الکترونیکی، از تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی آموزشی دعوت می شود با رفتن به سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی http: //g۲b.ito.gov.ir نسبت به ثبت لیست سامانه ها و برنامه های کاربردی (app) که در داخل کشور میزبانی می شود اقدام نمایند تا اپراتورها تعرفه ترجیحی برای مشترکانی که به سایت های مذکور رجوع می کنند را اعمال کنند. به علت پیچیدگی های اجرای فنی برای اعمال تعرفه یاد شده از زمان ثبت درخواست تا فعال سازی، یک ماه زمان نیاز است.


منبع:

You may also like