به گزارش سئو بوی بانک مرکزی اعلام نمود که هزینه دریافت پیامک رمز دوم پویا بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری بوده و برای مشتریان بانکی مجانی است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، به دنبال انتشار اخباری از سوی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه در مورد هزینه پیامک رمز پویا، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است، بانک مرکزی اعلام نمود: طبق اطلاع قبلی، هزینه دریافت پیامک رمز دوم پویا بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری است.
طبق آنچه این دستگاه تاکید کرده است مشتریان بانکی برای کسب اطلاعات صحیح دراین زمینه فقط به اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی توجه نمایند.You may also like