به گزارش سئو بوی مرکز ملی فضای مجازی با صدور اطلاعیه ای خبر رفع فیلتر تلگرام را تکذیب نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، با عنایت به انتشار خبری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در خصوص رفع فیلتر تلگرام با عنوان (خروجی جلسات کارشناسی هفته گذشته شورایعالی فضای مجازی رفع فیلتر تلگرام بوده است) به اطلاع می رساند، جلسه کارشناسی شورایعالی فضای مجازی کشور درمورد رفع فیلتر تلگرام برگزار نشده ازاین رو تصمیم گیری در این خصوص در شورایعالی فضای مجازی کشور صحت نداشته و صراحتا تکذیب می شود.

You may also like