به گزارش سئو بوی گروه مطالعاتی ۲۰ با هدف بررسی و تحقیق پیرامون شهر هوشمند و اینترنت اشیا در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت آموزش مرکز تحقیقات مخابرات ایران با تشکیل گروه مطالعاتی ۲۰، تصمیم به بررسی و تحقیق پیرامون شهر هوشمند و اینترنت اشیا گرفته است و فعالیت هایی در حوزه استانداردهای این گروه مطالعاتی شروع کرده است. براین اساس کارگاههای آموزشی با هدف بررسی ابعاد اینترنت اشیا و شهر هوشمند در این مرکز برپا می شود. کارگاه «قابلیت های همکاری سیستم اینترنت اشیا و ترکیب آن با شبکه های اجتماعی» توسط محمدرضا میرصراف عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید. وی با اشاره به قابلیت های همکاری سیستم اینترنت اشیا اظهار داشت: هدف از بررسی این قابلیتها این است که بتوان این سیستم ها را با همکاری یکدیگر بگونه ای کاربردی کرد تا برآیند آن به یک سیستم ارزش افزوده تبدیل گشته و بدون مواجه با پیچیدگی خاصی، به حداکثر بهره برسد. ازاین رو بررسی ۵ جنبه انتقال، نحوه، کارکردی، سیاستگذاری و رفتار، از قابلیتهایی است که در زمینه اینترنت اشیا در دستور کار قرار گرفته است. میرصراف به مبحث شبکه های اجتماعی اینترنت اشیا اشاره و عنوان کرد: این مورد بعنوان یک طرح واره، تلفیقی از شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیا است که امکانات سرویس دهی اینترنت اشیا و قابلیت های امنیت و دسترسی را از راه شبکه های اجتماعی بالا می برد. به این مفهوم که این سیستم به ما آموزش می دهد که چگونه کار نماییم و کاربران با شبکه های اجتماعی بتوانند با اشیای خود یا حتی با اشیای دیگران ارتباط داشته باشند. وی با اشاره به نمونه های اجرا شده از اینترنت اشیا در کشور همچون پروژه کنتورهای هوشمند یا خدمات پزشکی و حتی حسگرهای هوشمند آبیاری محصولات کشاورزی، تصریح کرد: افق کاری و چشم انداز این حوزه بسیار گسترده است و دانشجویان هم علاقمندی زیادی به آن نشان می دهند؛ بنابراین باید در مورد این سیستم ها، آینده نگر باشیم. برای مثال اگر بتوانیم شبکه های اجتماعی را با خانه های هوشمند ترکیب نماییم، به فناوری جدیدی می رسیم که در نهایت ما را با آینده ای روشن و جاافتاده در حوزه اینترنت اشیا، روبرو می کند. میرصراف به نمونه هایی که درباره تحقیقات پیرامون اینترنت اشیا انجام شد، اشاره و اظهار داشت: ما در یک نمایشگاه نقاشی، نمونه ای از اینترنت اشیا را روی تابلوهای یک گالری اجرا کردیم تا مشخص شود کدام نقاشی بیشتر از سایر نقاشی ها، دیده شده است.

You may also like