سئو بوی: سرانه روزانه استفاده ایرانیان از شبکه های اجتماعی حدود یک ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه ها از تلگرام استفاده می نمایند.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، آماری که اخیراً مرکز آمار از وضعیت فرهنگی رفتاری خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۶ منتشر نموده نشان داده است که ۴۷ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در شبکه های اجتماعی عضو بوده اند و ۵۳ درصد باز در این شبکه ها عضویتی ندارند.

این در حالی است که از افرادی که در شبکه های اجتماعی عضو هستند ۹۴.۵ درصد از تلگرام، ۴۳.۱ اینستاگرام، ۲۴.۳ واتس آپ و ۱۵.۴ درصد در سایر شبکه ها فعال می باشند.

موسیقی پاپ اولویت ایرانی ها

در رابطه با وضعیت گوش دادن به موسیقی در افراد ۱۵ ساله و بیشتر باز آمار از این حکایت دارد که ۶۸ درصد ایرانی های در این سن موسیقی گوش می کنند و ۳۲ درصد باقی مانده موسیقی گوش نمی دهند.

سرانه هفتگی گوش کردن به موسیقی در کشور دو ساعت و ۲۹ دقیقه است، اما نوع موسیقی که گوش داده می شود ۷۱.۱ درصد سهم موسیقی پاپ ایرانی، ۴۹.۲ سنتی، ۳۶.۸ محلی ایرانی، ۱۲.۲ رپ، کلاسیک غربی ۹.۳، غیرفارسی ۷.۳ و ۱.۶ باز برای سایر انواع موسیقی است.

در مورد وضعیت مطالعه کتاب های غیردرسی در افراد ۱۵ ساله و یا بیشتر باسواد آمار نشان داده است که سرانه ماهانه مطالعه در این بخش هفت ساعت و ۴۱ دقیقه است که در میان جمعیت حدود ۵۸ درصد مطالعه کتاب غیردرسی نداشته و ۴۲ درصد مطالعه دارند.

موضوعات مورد مطالعه این افراد باز از این مقرر است که ۸۱.۶ قرآن و کتب ادعیه، ۳۳ درصد رمان و داستان کوتاه، ۲۵.۲ دینی، ۱۵.۹ روانشناسی و تربیتی، ۱۲.۳ کتب شعر، ۱۲ درصد اجتماعی، ۴۴.۶ درصد سایر کتب را مطالعه می کنند.

سرانه ۲۰ دقیقه ای ورزش

اما سرانه روزانه ورزش در ایران ۲۷ دقیقه است و وضعیت ورزش کردن افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان داده است که ۵۱ درصد اصلاً ورزش نمی کنند و ۴۹ درصد هستند که ورزش انجام می دهند.

رشته های ورزشی افرادی که ورزش می کنند باز از این مقرر است که ۶۲.۴ درصد نرمش و پیاده روی، ۱۵.۱ فوتبال، ۱۴.۸ آمادگی جسمانی و ایروبیک، ۱۰.۴ والیبال، ۹.۶ پرورش اندام، ۷.۷ شنا، ۳.۶ درصد کوهنوردی و ۱۶.۳ درصد سایر ورزش ها را انجام می دهند.
You may also like