پربازدید ترین مطالب

در گفت وگو با سئو بوی اعلام شد کسب دانش فنی ساخت بسته باتری ماهواره های ناهید ۲ و پارس ۱

به گزارش سئو بوی مدیر پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران از کسب دانش فنی برای ساخت سل باتری و ساخت بسته های باتری برای ماهواره های ˮپارس ۱ˮ و ˮناهید

بیشتر بخوانید