به گزارش سئو بوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواهان تسریع در اجرای تعهدات شرکت مخابرات در برابر بازنشستگان ظرف ۱۰ روز آینده شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، غلامحسین رضوانی در تذکر شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس بیان نمود: گردانندگان اصلی شرکت مخابرات تعهدات خویش را در برابر بازنشستگان به صورت کامل انجام دهند. در غیر این صورت از هیچ حاشیه امنی برخوردار نیستند. اگر بیشتر از این بی توجهی کنند موارد را به استحضار رهبری می رسانیم.
ایشان در ادامه اظهار نمود: بنده در جلسه اخیر از رئیس کمیسیون اجتماعی شنیدم که آقایان متعهد شدند که ظرف ۱۰ روز تعهدات خویش را نسبت به بازنشستگان مخابرات انجام دهند. بنده اخطار می دهم که هر چه سریع تر تعهدات خویش را اجرایی کنند.
منبع:

You may also like