سئو بوی: با توجه به نظام قضایی کشورهای جهان طی چند سال اخیر اغلب فعالیت های حقوقی به صورت تخصصی شده اند بنابراین نیاز است تا وکلا در زمینه های مورد نظر تخصص کافی را به دست آورده تا با اطلاع از مواد مندرج در قوانین مختلف به دفاع از موکل خود پرداخته و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کنند.

برخی از متخصصین حقوقی و وکلا به صورت تخصصی تنها در یک حوزه  و دعاوی حقوقی همانند دعاوی و پروندده های کیفری فعالیت می کنند به همین دلیل عنوان وکیل متخصص کیفری به آنان اطلاق می شود در حقیقت در زمینه‌ دفاع از متهم در دعاوی کیفری تجربه و تبحر بسیار زیادی داشته است. این نوع فعالیا تخصصی وکلا بسیار می تواند به نفع موکلین باشد.

 با توجه به نظام قضایی کشورهای جهان طی چند سال اخیر اغلب فعالیت های حقوقی به صورت تخصصی شده اند بنابراین نیاز است تا وکلا در زمینه های مورد نظر تخصص کافی را به دست آورده تا با اطلاع از مواد مندرج در قوانین مختلف به دفاع از موکل خود پرداخته و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کنند.

در این خصوص وکلا به دسته تقسیم بندی می شوند که شامل وکلای حقوقی و وکلای کیفری است. وکلای کیفری هر کدام می‌توانند با توجه به مصادیق معرفی شده در علم جرم شناسی به دفاع از موکلین بپردازند اما اگر فردی توانایی و تبحر لازم برای دفاع از موکلین خود در اغلب مصادیق جزایی را داشته باشد به عنوان وکیل متخصص کیفری شناخته می‌شود.

چرا باید به وکیل کیفری مراجعه کرد؟

اگر سری به قوانین حقوق جزا و جرم شناسی بزنید متوجه می‌شوید در کتابچه های موجود هزاران ماده قانونی و همچنین هزاران تشریح مختلف در خصوص این قوانین وجود دارد. نمی‌توان انتظار داشت عامه‌ مردم از تمامی قوانین مندرج در کتب حقوقی مطلع باشند به همین علت برخی از افراد با تحصیل در رشته‌ حقوق توانایی تسلط بر این قوانین را به دست می آورند.

در یک پرونده کیفری روش های مختلفی برای دفاع از یک متهم توسط وکیل کلاهبرداری خوب وجود دارد که اغلب متهمین از آنها بی اطلاع بوده و در صورت نداشتن وکیل کیفری ممکن است هرگز از آنها استفاده نکنند.

حضور متخصص حقوقی در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری به قدری اهمیت دارد که حتی اگر هر فرد توانایی مالی برای گرفتن وکیل را نداشته باشد دادگاه مبادرت به گرفتن وکیل تسخیری بدون پرداخت تعرفه وکالت خواهد کرد.

مراحل رسیدگی در پرونده های کیفری

همانطور که میدانید آغاز بسیاری از پرونده ها از دفتر الکترونیک خدمات قضایی و در خصوص دعای کیفری از کلانتری‌ها شروع می‌شود. در واقع افراد می‌توانند از طریق این دو گزینه مبادرت به تنظیم شکواییه نمایند. شما می توانید در این مرحله نیز به وکیل فرنیان فر مراجعه کرده و برای تنظیم شکواییه به صورت کاملاً دقیق و مستند از تنظیم شکوایئه مطابق اصول و قوانین جزایی مطمئن شوید تا مبادا در اثر صدور قرار رد یا عدم استماع رسیدگی نیاز باشد دوباره برای تنظیم شکایت نامه اقدام کنید.

پس از این مرحله شکایتنامه به دادسرا ارسال می گردد. اگر مستندات موجود جهت اثبات وقوع جرم معتبر باشند پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می گردد  اما اگر مستندات و ادله موجود اعتبار نداشته باشند قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

اگر پرونده شما بعد از ثبت اعتراض و یا در همان وهله اول به دادگاه کیفری ارسال شود از متشاکی عنه درخواست می‌شود تا در دادگاه کیفری حضور یابد و اگر از حضور در دادگاه خودداری نمایند حکم جلب او صادر می شود. اعتراض ثالث، ورود ثالث و جلب ثالث مسائل دیگری هستند که ممکن است در جریان پرونده رخ دهد و شما را سردرگم کنند. در این شرایط حضور مشاوره حقوقی تخصصی به علت آشنایی و تسلط بر قوانین موجود می تواند بسیار کاربردی باشد.

رای صادره از دادگاه بدوی قابلیت اعتراض توسط متشاکی عنه را دارد. این اعتراض ممکن است به صورت تجدید نظر خواهی یا اعاده دادرسی مطرح شود. با توجه به اینکه جهات اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی با یکدیگر متفاوت هستند وکیل کیفری می تواند به راحتی تشخیص دهد که شما میتوانید از کدام یک از موارد مذکور بهره مند شوید. اگر شانس با شما در مرحله تجدیدنظر خواهی همراه نباشد باز هم امکان درخواست اعتراض وجود دارد که در این صورت وارد مرحله فرجام خواهید شد.

در قانون مهلت های خاصی برای موارد فوق تعیین شده اند و قطعا نمی‌توان انتظار داشتشما به عنوان شاکی و یا حتی در مقام متشاکی عنه به آنها مسلط باشید. در صورت قطعیت حکم امکان تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، تبدیل مجازات و مواردی از این قبیل نیز وجود دارد. هر کدام از این موارد مشروط بر وجود شرایط خاصی است که وکلای کیفری با آنها آشنایی دارند در مقابل مقام قضایی درخواست می شود.

جهات تخفیف مجازات یکی از مهمترین مواد قانونی است که در اغلب پرونده های کیفری قابلیت اجرایی دارد و می تواند به شدت در تعیین سرنوشت متهم موثر باشد. به عنوان مثال تخفیف یک یا دو درجه ای مجازات می تواند باعث شود فرد با مسئله سوء پیشنیه کیفری مواجه نشود و محرومیت های اجتماعی را بعد از اتمام مجازات پیش روی خود نبیند. هرچند این مسئله به نظر دادگاه بستگی دارد ولی وکیل کیفری نیز می تواند با ارائه ادله مناسب در تخفیف جرم متهم توسط دادگاه نقش بسزایی داشته باشد.

فوت وقت نیز می‌تواند شما را به راحتی از حقوق مذکور در این بند محروم نماید. بنابراین همانطور که مشاهده می کنید جریان یک پرونده کیفری بسیار پیچیده و دردسرساز است بنابراین مراجعه به وب سایت https://farniyanfar.com/ و متخصصین این حوزه پر دردسر و حساس  هوشمندانه ترین کار ممکن در این زمین خواهد بود.

You may also like