سئو بوی: آزمون عملیات پروازی بالن مخابراتی بام ۵۰ در سایت کاوش پژوهشگاه فضایی ایران با موفقیت انجام شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حسین صمیمی در این زمینه اظهار داشت: باتوجه به تفاهم نامه منعقد شده با شرکت ارتباطات زیرساخت درباب خدمات مشاوره و همکاری در حوزه بالن مخابراتی، بعد از ساخت سامانه های مربوطه، دوره آموزش نظری و عملی آشنایی و بهره برداری از سامانه برای کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد و بعد از آن، با ستاندن مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، عملیات پروازی بالن مخابراتی «بام ۵۰» در سایت کاوش پژوهشگاه فضایی ایران مطابق با توافقات صورت گرفته و با نظارت نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت در دستور کار قرار گرفت. رییس پژوهشگاه فضایی ایران درباب مراحل انجام آزمون عملیات پروازی اضافه کرد: بعد از آماده سازی سایت، انتقال تجهیزات و استقرار سامانه ها، سامانه آماده عملیات شد و از بامداد روز سیزدهم تیرماه، عملیات پروازی سامانه شامل راه اندازی سکوی بالن، شارژ بالن و استقرار روی سکو، پرواز آزمایشی، پرواز بدون محموله و بررسی عملکرد سامانه، تکرار پروسه صعود و فرود بالن و استقرار روی سکو، راه اندازی محموله مخابراتی بهینه شده ۴G-LTE، نصب محموله مخابراتی روی بالن، پرواز با محموله مخابراتی و ارائه خدمات داده بر پایه تکنولوژی LTE و بررسی عملکرد آن، انجام مداومت پروازی در آسمان و بررسی اثر ارتفاع محموله بر سطح پوشش دهی، ارائه خدمات WiFi با پشتیبانی محموله بالن به کاربران نقاط تحت یا زیر استقرار سامانه بالن، آشنایی با راه اندازی و بررسی کیفی آن تا پانزدهم تیرماه به طول انجامید و با موفقیت انجام شد. وی اظهار داشت: مراحل اختتام فاز عملیات پروازی، دشارژ گاز هلیوم توسط دستگاه ریکاوری و جمع آوری سامانه نیز در حال انجام می باشد. رییس پژوهشگاه فضایی ایران اشاره کرد: در این عملیات، برای نخستین بار با همکاری یکی از اپراتورهای اینترنت محموله مخابراتی ۴G-LTE با جرم کمتر از ۴۰ کیلوگرم و قابلیت پوشش دهی شعاعی ۱۰ کیلومتر زیر بالن و ارائه خدمات به ۱۰۰۰ کاربر فعال، عملیاتی شد و با موفقیت به بهره برداری رسید. صمیمی اضافه کرد: این عملیات با حضور همکاران تیم پروژه و یازده نفر از کارشناسان و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفت و در تمامی موارد آموزش های لازم ارائه شد.


منبع:

You may also like