به گزارش سئو بوی معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: برپایه مصوبه کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایجاد زیرساخت فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: بر مبنای مصوبه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری» نظارت محتوایی انتخابات در فضای مجازی بر عهده ساترا است و وزارت ارتباطات ایجاد زیرساخت ها را در این حوزه بر عهده دارد. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تلویزیون هر کاندیدا از راه کانال مستقلی روی IPTVهای دارای مجوز پخش می شود، افزود: تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند تلویزیون اینترنتی خویش را در زمان رقابت های انتخاباتی ایجاد کنند. وی اظهار داشت: این اولین دفعه است که نامزدهای انتخابات می توانند در قالب قوانین کشور و نظارت صداوسیما به پخش برنامه های آنلاین جهت تشریح برنامه ها و رویکرد خود استفاده کنند.


منبع:

You may also like