بگفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، تا کنون حدود هشت میلیون شغل در سامانه ۱۱۸ ثبت شده و هزینه ثبت مشاغل به صورت ماهانه در تهران ۳۵۵۲ تومان، در شهرهای بزرگ ۲۱۳۶ تومان و در شهرهای متوسط ۱۴۲۱ تومان است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، با ابلاغ مصوبه ۲۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از سال ۱۳۹۴، تماس با کدهای سه رقمی غیراضطراری مشمول هزینه برای تماس گیرنده خواهد بود که این هزینه معادل تماس درون شهری درصورت استفاده از تلفن ثابت و معادل هزینه تماس همراه با ثابت در صورت استفاده از تلفن هم راه است. سامانه ۱۱۸ هم شامل همین کدهای سه رقمی غیراضطراری می شود.
همین طور ثبت مشاغل در سامانه ۱۱۸، فقط با مدارک و مستندات قانونی قابل انجام است، به این معنا که تمامی مشاغل که در ۱۱۸ ثبت شدند، دارای مجوز هستند برای اینکه برای ثبت مشاغل در سامانه ۱۱۸، تمام مدارک لازم بسته به نوع کسب وکار مانند پروانه فعالیت، جواز کسب با ذکر نام و دارای اعتبار اتحادیه دریافت می شود.
در این راستا محمدرضا بیدخام -مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با ایسنا درباره هزینه تماس با ۱۱۸ توضیح داد: این هزینه برای مشترکان معادل تماس شهری است، البته برقراری تماس با بعضی از کدها مانند ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۲۳ و ۱۲۵ رایگان است و هزینه ای برای کاربران ندارد.
وی با اعلان اینکه ثبت مشاغل در ۱۱۸ تعرفه خاص خودرا دارد، اظهار داشت: برای ثبت شماره باید به مراکز امور مشترکان مراجعه و مدارک لازم ارائه شود تا شماره را در سامانه ثبت کنند. این هزینه به صورت ماهانه در تهران، ۳۵۵۲ تومان، در شهرهای بزرگ ۲۱۳۶ تومان، در شهرهای متوسط ۱۴۲۱ تومان و در سایر نقاط هم ۷۱۰ تومان است. هم اکنون نیز تعداد ثبت مشاغل در کشور در سامانه های ۱۱۸ نیز حدود هشت میلیون است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران درباره تاثیر استفاده از اینترنت بر جست وجوی شماره ها از ۱۱۸ بیان کرد: ۱۱۸ همچنان کاربرد خاص خودرا دارد و مردم بعنوان یک سامانه قابل اطمینان که اطلاعات مفید و کاملی دارد، به آن مراجعه می کنند. تعداد آمار تماس ۱۱۸ در سال ۹۶، حدود ۴۵۱ میلیون تماس، در سال ۹۷، حدود ۴۷۰ میلیون تماس و در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۵۱ میلیون تماس بوده و در این سال ها با تغییر قابل توجهی مواجه نشده است.You may also like