به گزارش سئو بوی رئیس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: یک کنسرسیوم بخش خصوصی در حال پیمودن مراحل نهایی خود برای دریافت مجوز اپراتور ماهواره مخابراتی است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، مرتضی براری در اینستاگرام خود نوشت: “جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ورود شرکت های توانمند در عرصه فضایی می تواند زمینه ساز تحولی نوین در این عرصه باشد.
بعد از تصویب و اعلام فراخوان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی و شکل گیری کنسرسیوم ها، خوشبختانه یک کنسرسیوم بخش خصوصی در این عرصه در حال پیمودن مراحل نهایی خود است.
پروانه اپراتوری ماهواره سنجش از دور و مجوز راه اندازی و بهره برداری ایستگاه زمینی دریافت داده های ماهواره ای هم مراحل پایانی خودش را طی می کند.
در همین حال دو شرکت خصوصی با تیم های متخصص و دارای تجربه طراحی و ساخت ماهواره، وارد حوزه منظومه های ماهواره ای سنجش از دور و اینترنت اشیا شده اند.
در این مدت جلسات و نشست های تخصصی و اجرایی بسیار خوبی برگزار شد؛ چنین اقداماتی کمک بزرگی به صنعتی سازی مدارهای ارتفاع پایین (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر) و یک گام مهم برای دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و اکتشافات فضایی است”.You may also like