به گزارش سئو بوی تغییر در سقف انتقال وجه کارتی در اپلیکیشن های غیربانکی، نه تصمیم اپلیکیشن هاست و نه بانک مرکزی در آن دخالتی دارد، بلکه برخی بانک ها به سیاست خود، این تغییر را بوجود آورده اند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، چند سالی است که نقل و انتقال کارتی از راه اپلیکیشن های بانکی و غیر بانکی از حضور مردم در شعب بانک ها و تجمع در مقابل خودپردازها کاسته و بخش عمده ای از مردم نقل و انتقال خویش را از راه این اپلیکیشن ها انجام می دهند.
بر اساس قوانین بانک مرکزی، سقف نقل و انتقال بانکی از راه خودپرداز تا سه میلیون تومان تعیین شده و تا چندی قبل این اپلیکیشن ها هم انتقال وجه کارتی را تا سقف سه میلیون تومان انجام می دادند و بنابراین دیگر نیازی به استفاده از خودپردازها نبود.
این در حالی است که در مدت اخیر، برخی بانک ها سقف انتقال وجه کارتی از راه اپلیکیشن های غیربانکی را کاهش داده یا در روند آن تغییر بوجود آورده اند که این مورد واکنش مردم را به دنبال داشت.
البته هم اکنون سقف انتقال وجه در همه این اپلیکیشن ها و در بانکهای مختلف باهم برابر نیست و امکان دارد در اپلیکیشن های مختلف و از مبدأهای بانکی مختلف، سقف انتقال وجه متغیر باشد.
در همین راستا، مهدی شهیدی – قائم مقام شرکت آسان پرداخت (آپ) – قبل از این به ایسنا، گفته بود که نه بخش نامه جدیدی ابلاغ گردیده و نه تغییر خاصی در این اپلیکیشن صورت گرفته است، بلکه این سیاست بانک هاست که سقف انتقال وجه را در اپلیکیشن های مختلف تا چه اندازه نگه دارند.
به گفته وی، از روز اول هم طبق مقررات بانک مرکزی، سقف انتقال وجه در اپلیکیشن های غیربانکی یک میلیون تومان تعیین شده بود که برخی از بانک ها با مسئولیت خودشان انتقال وجه را تا سقف سه میلیون تومان تعیین کرده بودند و برخی از بانک ها هم تا سقف یک میلیون تومان بود. دراین میان برخی بانک ها هم در ابتدا سه میلیون را در نظر گرفته بودند و بعد از مدتی آنرا به یک میلیون تومان کاهش دادند.
قائم مقام شرکت آسان پرداخت اعلام نموده بود این اپلیکیشن در این باره تصمیم گیر نیست و نباید هم باشد و هر تراکنشی که اپلیکیشن آپ دریافت می کند را مستقیماً برای بانک مبدأ می فرستد و سیاست این بانک در میزان انتقال وجه تأثیرگذار است؛ در واقع بانک مبدأ تصمیم می گیرد که این تراکنش را انجام دهد یا خیر.
به گفته شهیدی، هم اکنون ۷۰ درصد از بانک هایی که با آسان پرداخت کار می کنند تراکنش ها را تا سقف سه میلیون تومان انجام می دهند. برخی بانک ها مثل اقتصاد نوین تراکنش های یک میلیون تومانی تا سقف سه میلیون تومان را می پذیرند و برخی چون ملت و سامان هم کلاً تا سقف یک میلیون تومان را انجام می دهند.
در این باره یک منبع مطلع در بانک مرکزی هم به ایسنا، اعلام نمود که تغییری در قوانین بانک مرکزی ایجاد نشده و از ابتدا هم سقف انتقال وجه در اپلیکیشن های غیربانکی یک میلیون تومان تعیین شده بود که بانک ها می توانستند آنرا تا سه میلیون تومان انجام دهند.
وی درباره تغییر سقف انتقال بانکی اپلیکیشنی در بعضی بانک ها هم خاطرنشان کرد: این مورد در اختیار و بنا به سیاست بانک هاست و بانک مرکزی هیچ گونه دخالتی در آن ندارد.You may also like