بازار پوشاک، در رکود است حسین آقا کوچکی رئیس اتحادیه پیراهن فروشان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار پوشاک گفت: در