به گزارش سئو بوی، مایکروسافت توافق کرده برای تسویه اتهاماتی در خصوص تبعیض و انتقام جویی ضد افرادی که از مرخصی مخصوص والدین، زایمان و مراقبت از افراد خانواده بهره برده اند، ۱۴ میلیون دلار بپردازد.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، اداره حقوق مدنی ایالت کالیفرنیا مایکروسافت را متهم کرده کارمندانی که مرخصی استعلاجی یا مراقبت از افراد خانواده دریافت می کنند را به صورت غیرقانونی جریمه کرد و در همین راستا این شرکت هم برای تسویه ادعاهای مذکور توافق کرده ۱۴ میلیون دلار بپردازد. اداره حقوق مدنی کالیفرنیا در دادگاه ایالتی، مایکروسافت را به انتقام گرفتن از کارمندانی متهم کرد که از سال ۲۰۱۷ از مرخصی والدین، ناتوانی، حاملگی و مراقبت از خانواده استفاده می کردند و از افزایش حقوق، ترفیع و جوایز سهام آنها خودداری می کرده است. این کارمندان که بیشتر شامل زنان و افراد معلول بودند، هنگام بررسی عملکرد امتیازات کمتری نسبت به دیگران دریافت می کردند و در نتیجه حقوق و فرصت های ترفیع آنها کاهش می یافت و بالطبع مسیر شغلی شان تغییر می کرد. تسویه مذکور که الان باید توسط قاضی ایالتی هم تایید گردد، تحقیقات چندساله اداره حقوق مدنی کالیفرنیا را پایان می دهد. اداره حقوق مدنی کالیفرنیا در سالهای اخیر چند تسویه بزرگ انجام داده که بیشتر آنها به پرونده های تبعیض جنسیتی مربوط بوده است. یکی از این موارد تسویه ۱۰۰ میلیون دلاری با شرکت بازی کامپیوتری Riot Gamesدر سال ۲۰۲۱ میلادی است. این سازمان مایکروسافت را به تبعیض جنسیتی و تبعیض ضد افراد نامعلول و همینطور دخالت در حق کارمندان جهت استفاده از مرخصی متهم کرده است. هنوز معلوم نیست چه تعداد کارمند ازاین تسویه سود می برند.

You may also like