به گزارش سئو بوی، معاون سازمان اداری استخدامی از ثبت ۱۸۷ دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات الکترونیکی اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، محمد پهلوانی در نشست خبری حاشیه نمایشگاه با توضیح اقدامات این سازمان طی سه سال قبل اظهار داشت: از اقدامات مهم سازمان اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات الکترونیکی بود که حالا ۱۸۷ دستگاه اجرایی ثبت خدمت کردند که شهروندان به سادگی میتوانند از حق و حقوق خود با خبر شوند. وی ادامه داد: ۸۵ درصد خدمات باید به صورت الکترونیکی و اتصال به پنجره ملی خدمات صورت گیرد و دستگاه ها باید ۲۰ درصد خدمات خویش را هوشمند انجام دهند که هر سال ۲۰ درصد به آن اضافه می شود. به قول معاون حکمرانی هوشمند سازمان اداری استخدامی بیشتر از ۴۸ میلیون نفر از خدمات پنجره ملی خدمات الکترونیکی استفاده می نمایند و ۲۴۲ دانشگاه ۲۳ شهرداری به آن متصل هستند. پهلوانی ضمن اشاره به آمار تراکنش های انجام شده اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیارد تراکنش انجام شده بود که در دولت شهید رییسی به ۱۳ میلیارد تراکنش رسیده است. وی ادامه داد: بهبود خدمات الکترونیکی و اصلاح آن از اولویت های ماست و در این خصوص ۱۰ دستگاه و ۵۶ خدمت شناسایی و اصلاح فرآیند شده اند. معاون سازمان اداری استخدامی در ادامه از طریق اندازی سامانه شناسایی دو بعدی اطلاع داد و اظهار داشت: این سامانه در کنار هر کارمند نصب شده و کاربران می توانند نظرات خویش را از این طریق اعلام کنند که خوشبختانه تابحال میزان نارضایتی مردم ۱۰ درصد بوده است. وی ادامه داد: هم اکنون روزانه بیشتر از ۶ هزار رای و نظر از جانب مردم در سامانه ثبت می شد.


منبع:

You may also like