به گزارش سئو بوی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: از آغاز دولت ۱۲۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: پروژه های بزرگی در حوزه گاز، آب، معدن، بهداشت و درمان و ارتباطات در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. وی ادامه داد: از آغاز دولت ۱۲۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار و حدود ۵۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و آمار روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به اینترنت از ۵۸ درصد به ۹۱ درصد رسید. (۳۱۳۲ روستا)


You may also like