به گزارش سئو بوی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها با شتاب در شهرهای مختلف درحال اجراست.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: اینروزها الحمدلله پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها با شتاب در شهرهای مختلف درحال اجراست و پیشرفت کار بوسیله سایت iranfttx.ir قابل رصد است. وی ادامه داد: اپراتورها بصورت منظم ویدئوهایی از روند اجرای کار در شهرهای مختلف در بخش «از استان شما چه خبر، اخبار و گزارشها» بارگذاری می کنند که دعوت می کنم حتما ببینید.


You may also like