سئو بوی: یک گروه نظارتی آزمایشی در متا انجام داد و آگهی هایی با محتوای اخبار جعلی، تشویق به خشونت و نفرت پراکنی در رابطه با هندوستان در متا را ثبت نمود. جالب آنکه شرکت فناوری آگهی های مذکور را تایید نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، سیاست های تبلیغاتی متا یک دفعه دیگر در معرض توجه قرار گرفته اند، این درحالی است که یک گروه نظارتی اعلام نمود شرکت فناوری آمریکایی چند آگهی با محتوای مخرب را تایید کرده که ناقض قوانین آن هستند. این تبلیغات کاربران هندی را هدف گرفته که حاوی اخبار جعلی، تشویق به خشونت و انتشار نظریه های توطئه درباره ی انتخابات آینده بوده اند. در گزارش جدیدEko، یک سازمان ناظر غیرانتفاعی این آگهی ها را با جزئیات بیان کرده اند. گروه اعلام نمود تبلیغات را بطور آزمایشی به سیستم آگهی متا ارائه کرده اما محتوای آنها بر طبق نفرت پراکنی واقعی اخبار جعلی مرتبط در هند به وجود آمده بود. در کل ۱۴ مورد از ۲۲ آگهی که شرکت به متا ارائه کرده بود، توسط ابزارهای تبلیغاتی متا تایید شدند، هرچند تمام آنها باید به سبب نقض قوانین شرکت رد می شدند. این گروه متن دقیق آگهی ها را فاش نکرده و فقط نوشته آنها تشویق به اعتراضات خشونت آمیز مقابل اقلیت های مسلمان، انتشار اخبار جعلی، نظریه های توطئه یا موارد دیگر مربوط به چشم انداز سیاسی هند بوده اند. پژوهشگران Eko پیش از آنکه آگهی ها انتشار یابند، آنها را حذف کردند و بنا بر این هیچگاه کاربران واقعی فیسبوک تبلیغات مذکور را مشاهده نکردند.


منبع:

You may also like