به گزارش سئو بوی، اولین مدرسه فریلنسری با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علم و فرهنگ در کشور راه اندازی می شود.

به گزارش سئو بوی به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سهیل دادخواه، سرپرست بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به اینکه مدرسه فریلنسری با شعار «تجربه دنیایی متفاوت با توسعه اکوسیستم فریلنسری ایران» در جهت گسترش اشتغال جوانان در عصر دیجیتال با رویکرد آینده مشاغل به دنبال ترویج فرهنگ فریلنسری، توانمندسازی فریلنسرها و توسعه اکوسیستم فریلنسری کشور است؛ عنوان کرد: این اقدام به دنبال توجه ویژه به نیازها و آینده کارآفرینی در کشور شکل گرفته است تا امکانات آموزشی و پشتیبانی برای افرادی که به دنبال راهکارهای نوآورانه و خلاقانه در حوزه فریلنسری هستند، فراهم گردد.
سرپرست بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ در رابطه با خدمات قابل عرضه این مدرسه به پلت فرم ها، فریلنسرها، مدرسان و کارفرمایان، اظهار داشت: خدمات به پلت فرم ها در چارچوب هدایت کارفرمایان به سمت پلت فرم ها، توسعه و ترویج فرهنگ فریلنسری، ترغیب کارفرمایان به واگذاری خدمات به فریلنسرها، ترغیب افراد به فریلنسرشدن، هدایت فریلنسرها به پلت فرم ها است.
وی افزود: همینطور خدمات به فریلنسرها هم شامل تعیین صلاحیت حرفه ای، کمک به دیده شده فریلنسرهای متخصص و توانمند و ارتقای مهارت های نرم افزاری و سخت افزاری فریلنسرها است.
به گفته او از خدمات قابل عرضه به مدرسان هم میتوان به محورهایی چون کمک به دیده شده افراد توانمند، ارتقا سطح مهارت های نرم و سخت آنها، تعیین صلاحیت حرفه ای مربیان، فضای کار اشتراکی، استودیو تولید محتوا، تأمین زیرساخت های کلاس حضوری و غیرحضوری اشاره نمود.
دادخواه همینطور به خدمات عرضه شده به کارفرمایان اشاره نمود و اظهار داشت: آشنایی با فریلنسرها و نحوه کارکردن با آنها، دسترسی به متخصصان در حوزه های مختلف، امکان تبادل نظر و گفتگو در حوزه های مختلف هم خدماتی است که به کارفرمایان عرضه می شود.
سرپرست بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ تصریح کرد: از دیگر ظرفیتهای این مجموعه ایجاد نخستین شبکه اجتماعی فریلنسری ایران است که همه افراد فعال در زیست بوم فریلنسری کشور می توانند در این بستر حضور فعال داشته باشند.


منبع:

You may also like