به گزارش سئو بوی، پلیس فدرال کانادا اعلام نمود سیستم های آن هدف یک حمله سایبری اخطار آمیز قرار گرفته اما این رویداد هیچ تاثیری روی عملیات های آن نداشته و هیچ تهدیدی برای ایمنی شهروندان وجود ندارد.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، سخنگوی پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا (RCMP)در این باره اظهار داشت: وضع موجود به سرعت درحال تغییر است اما هم اکنون هیچ تاثیری روی عملیات های RCMP نداشته و هیچ تهدید شناخته شده ای برای ایمنی و امنیت شهروندان کانادایی وجودندارد. ایشان در ادامه اضافه کرد: هرچند نشتی در چنین وسعتی اخطار آمیز است، اما اقدام سریع و استراتژی های کنترل اجرا شده نشان دهنده گامهای مهمی هستند که RCMPبرای ردیابی و پیشگیری از چنین تهدیدهایی به کار گرفته است. پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا تحقیقی در رابطه با حمله شروع کرده و تلاش دارد گستره نشتی اطلاعات را تعیین کند. علاوه بر آن حمله هیچ تاثیری بر سرویسهای اطلاعاتی پلیس نداشته است. دولت کانادا اواخر ماه گذشته اعلام نمود وزارت خارجه این کشور با نشتی اطلاعات روبرو شده و هکرها به طورغیر مجاز به اطلاعات خصوصی کاربران همچون کارمندان این وزارت خانه دسترسی یافته اند.


منبع:

You may also like