به گزارش سئو بوی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: حفظ امنیت بر عهده کسب و کارهاست اما همه باید کمک نماییم تا در این راه بتوانند موفق عمل کنند که یکی از طریق ها بیمه امنیت سایبری است.
دریافت ۴۸ MB
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دومین همایش کسب و کارهای مجازی که به میزبانی پلیس فتا برگزار شد، در مورد اهمیت توسعه زیست بوم فضای مجازی، بیمه امنیت سایبری و طراحی نظام رتبه بندی امنیتی توضیحاتی عرضه داد.
آقامیری اظهار داشت: توسعه زیست بوم فضای مجازی برای امروز و آینده کشور مسئله مهمی است و با دگردیسی که در حوزه کسب و کارهای سنتی برای گذار به دوره جدید درحال وقوع است. وی با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا و همه دستگاههای کشور باید به بخش خصوصی برای حفظ امنیت کمک کنند، اضافه کرد: حفظ امنیت بر عهده کسب و کارهاست اما همه باید کمک نماییم تا در این راه بتوانند موفق عمل کنند که یکی از طریق ها بیمه امنیت سایبری است که علاوه بر ایجاد آرامش برای کاربران، سیستم ارزیابی و استاندارد مشخصی فراهم خواهد نمود.
آقامیری همینطور اظهار داشت: متخصصان و تشکل های درون صنفی می توانند با خود تنظیم گری برای ایجاد نظام رتبه بندی امنیتی پیشرو باشند و همینطور باید برای شرکت ها و کسب و کارهای فضای مجازی نظام رتبه بندی امنیتی طراحی شود تا نه تنها کسب و کارهای فضای مجازی بلکه تمامی صنایع بزرگ هم به علت قرار گرفتن در معرض تهدیدهای امنیت سایبری بتوانند با ارزیابی خود در این نظام برای ارتقا رتبه تلاش کنند.

You may also like