به گزارش سئو بوی، شورای رقابت اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به عرضه بسته های اینترنتی متنوع با حجم بیشتر و مطابق با تعرفه های سازمان تنظیم مقررات کرد.

به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در توییتی نوشت: اپراتورهای تلفن همراه در جلسه ۶۲۳ شورای رقابت ملزم به ارائه بسته های اینترنتی متنوع تر با حجم بیشتر شدند.

تعرفه ها باید مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.


منبع:

You may also like