به گزارش سئو بوی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی از طریق اندازی سامانه ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اطلاع داد و اظهار داشت: انشاالله بزودی بر مبنای شاخصهای موجود عدد پیشرفت را اعلام می نماییم.

محمدامین آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تأیید صحت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: تقریبا از اواسط شهریور ماه ارزیابی مجدد شاخصهای شبکه ملی اطلاعات شروع شده که با عنایت به این که این ارزیابی ها ادامه دارد هم اکنون برخی مستندات آماده و برخی دیگر باید تکمیل شود. میتوان اظهار داشت که تقریبا ۷۰ یا ۸۰ درصد ارزیابی ها از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
وی در مورد زمان اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات یا تأیید صحت پیشرفت ۶۳ درصدی شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: از نظر ما فرآیند ارزیابی کامل است یک سری داده ها وجود دارد که دستگاه ها باید عرضه کنند. زمانیکه این گزارش ها بدستمان برسد میزان پیشرفت دقیق شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی افزود: آخرین پیشرفت رسمی شبکه ملی اطلاعات که مرکز ملی فضای مجازی بعنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات با ارزیابی برخی شاخص ها اعلام نمود همان ۵۷ درصد بود اما ما متوجه شدیم که بعضی از اهداف در نظر گرفتن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قدیمی شده است یا برخی شاخص ها زیاد بازتاب دهنده آن هدف نبود ازاین رو تصمیم گرفتیم این شاخص ها را هم بازبینی نماییم بدین سان به جز فرایندی که درحال انجام بود بازبینی در شاخصهای اهداف هم عنوان شد.
وی اظهار داشت: انشاالله بزودی بر مبنای شاخصهای موجود عدد پیشرفت را اعلام می نماییم ولی بازبینی شاخص ها و اهداف یکی از اولویت های اصلی ما است که خواهیم داشت.
آقامیری در ادامه در مورد مدت زمان ارزیابی وضعیت شبکه ملی اطلاعات و اعلام میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: نخستین ارزیابی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ۳ سال گذشته، در ارتباط با نیمه دوم سال قبل می شود اما درحال راه اندازی سامانه ای هستیم که بتواند به صورت روتین هر سه ماه یک مرتبه گزارش دقیقی از وضعیت شبکه ملی اطلاعات را عرضه نماید.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نمود است که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۳ درصد رسیده و برنامه است تا آخر سال این میزان پیشرفت به ۷۵ درصد برسد و مرکز ملی فضای مجازی بعنوان متولی تأیید صحت این پیشرفت پیشرفت دقیق تر شبکه ملی اطلاعات را مطرح خواهد نمود.


منبع:

You may also like