به گزارش سئو بوی، نقشه نهادی در رابطه با هر یک از اقدامات به تفکیک در پیش نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی ترسیم شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، پیش نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی از طرف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است. در مقدمه این پیش نویس آمده است: یکی از با اهمیت ترین تغییراتی که در سده اخیر در همه بخشهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و در سطوح مختلف فردی، سازمانی و اجتماعی در جوامع مختلف شایع شده، توسعه هوش مصنوعی است. نقشه نهادی در رابطه با هر یک اقدامات به تفکیک در پیش نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی توسط مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی ترسیم شده است. در این بخش برای هر یک از فعالیت ها / پروژه ها نهاد مسئول و همکار مشخص شده است که در جدول قابل مشاهده می باشد. راهبرد یک: توسعه محیط تحقیق و توسعه هوش مصنوعی راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: جهت دهی پژوهش های حوزه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: مشخص کردن حوزه های اولویت دار تحقیق و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی در کشور وزارت علوم شورای عالی عتف، مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دستگاه های اجرائی پروژه / فعالیت ۲: ایجاد شبکه همکاری علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه ها، بخش خصوصی، بخش عمومی، سرمایه گذاران و لابراتوار ها در زمینه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی دانشگاه ها، وزارت علوم، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۳: ایجاد کارگروه های مختلف در بدنه دولت در زمینه های اولویت دار برای تعریف طرح های تحقیقاتی به روز و مورد نیاز کشور در حوزه هوش مصنوعی و ابلاغ به پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دستگاه های اجرائی وزارت ارتباطات، شورای عالی عتف، وزارت علوم پروژه / فعالیت ۴: اعطای گرنت، جایزه و حمایت های مالی و معنوی در طرح های تحقیقاتی در امتداد نیاز کشور صندوق نوآوری و شکوفایی شورای عالی عتف، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۵: شناسایی و ارائه موارد کاربردی هوش مصنوعی در بخش صنعت و دولت به عنوان موضوعات تحقیقاتی حوزه هوش مصنوعی به فعالان مرتبط (۸۰ سازمان دولتی) دستگاه های اجرائی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۶: راهبری متمرکز پژوهش های حوزه هوش مصنوعی وزارت علوم شورای عالی عتف اقدام ۲: تامین مالی پایدار، هدفمند و مستمر از پژوهش های حوزه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد سازوکارهای لازم تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی معاونت علمی سازمان برنامه و بودجه، صندوق نوآوری و شکوفایی پروژه / فعالیت ۲: اعطای تسهیلات مالی، کمک های بلاعوض، گرنت، جایزه و حمایت های مالی و معنوی در طرح های تحقیقاتی هوش مصنوعی در امتداد نیاز کشور صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی معاونت علمی، سازمان پشتیبانی از صنایع دانش بنیان پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکارهای به کارگیری مدل مشارکت عمومی خصوصی در تامین مالی پژوهش های هوش مصنوعی سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، دستگاه های اجرائی پروژه / فعالیت ۴: اختصاص قسمتی از بودجه های تحقیقاتی دستگاه های اجرائی به امر تحقیق و پژوهش در زمینه هوش مصنوعی سازمان برنامه و بودجه دستگاه های اجرائی اقدام ۳: ایجاد و تامین زیرساخت های پژوهشی موردنیاز برای انجام پژوهش های اثربخش در زمینه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد سازوکارهای ارائه زیرساخت های پردازشی و ذخیره سازی جهت استفاده پژوهشگران هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت علوم، معاونت علمی، شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه / فعالیت ۲: ایجاد سازوکارهای دسترسی به پلت فرم های توسعه کاربردها و به اشتراک گذاری داده برای محققین مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت علوم، معاونت علمی، شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکارهای دسترسی به لابراتوار های تخصصی هوش مصنوعی برای محققین مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، معاونت علمی، دستگاه های اجرائی اقدام ۴: راه اندازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و مراکز تحقیقاتی تخصصی درحوزه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: راه اندازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: راه اندازی مراکز تحقیقاتی و لابراتوار های هوش مصنوعی در مراکز استان وزارت ارتباطات، وزارت علوم مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی اقدام ۵: بالابردن سطح دانش و پژوهش و ارتقا منابع انسانی در زمینه هوش مصنوعی در کشور پروژه / فعالیت ۱: جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه هوش مصنوعی توسط مراکز تحقیقاتی در رابطه با هوش مصنوعی وزارت علوم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی پروژه / فعالیت ۲: متناسب سازی سرفصل دروس دانشگاهی با موضوعات تحقیقاتی به روز جهانی وزارت علوم شورای عالی عتف، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی پروژه / فعالیت ۳: برگزاری کارگاه، همایش و سمپوزیوم در زمینه هوش مصنوعی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۴: دعوت از اساتید و دانشمندان مطرح در زمینه هوش مصنوعی و برگزاری دوره توسط آنها دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۵: اعزام دانشجو و اساتید کشور به کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی برای فرصت مطالعاتی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، شورای عالی عتف، وزارت ارتباطات پروژه / فعالیت ۶: برگزاری مسابقات و اهدای جایزه معتبر برای بالابردن انگیزه پژوهشگران و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، شورای عالی عتف، وزارت ارتباطات اقدام ۶: توسعه و تقویت ارتباطات صنعت و بخش دولتی با دانشگاه ها پروژه / فعالیت ۱: ایجاد مکانیزم هایی برای انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به صنایع مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت علوم، شورای عالی عتف، وزارت صمت، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۲: ایجاد سازوکارهای حمایتی برای توسعه مراکز تحقیقات و نوآوری جدید هوش مصنوعی توسط کسب وکارهای بزرگ فناوری کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی صنایع بزرگ کشور پروژه / فعالیت ۳: ایجاد شبکه همکاری علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه ها، بخش خصوصی، بخش عمومی، سرمایه گذاران و لابراتوار ها در زمینه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی دانشگاه ها، سرمایه گذاران، بخش خصوصی پروژه / فعالیت ۴: ایجاد کارگروه های مشترکی از میان دانشگاهیان و متخصصان صنعت جهت حل مسائل و مشکلات صنایع با بهره گیری از هوش مصنوعی دستگاه های دولتی دانشگاه ها، شرکت های دولتی و غیردولتی اقدام ۷: ارتقای روابط بین الملل در حوزه تحقیقات، پژوهش و توسعه در زمینه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد سازوکارهای همکاری با مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، وزارت امور خارجه پروژه / فعالیت ۲: ایجاد انجمن، گروه در حوزه توسعه و تحقیق هوش مصنوعی در سطح بین المللی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی پروژه / فعالیت ۳: ایجاد مجله معتبر علمی و پژوهشی بین المللی در حوزه هوش مصنوعی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم پروژه / فعالیت ۴: انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بین المللی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم پروژه / فعالیت ۵: برگزاری همایش، کنفرانس، نشست در سطح بین الملل و دعوت از دانشمندان و پژوهشگران بین المللی جهت شرکت در این همایشها و کنفرانس ها دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم پروژه / فعالیت ۶: بهبود روابط بین الملل در سطح دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای توسعه و فرامرزی کردن تحقیقات و پژوهش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم راهبرد دوم: تقویت ظرفیت نیروی انسانی برای توسعه هوش مصنوعی راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: ارتقای دانش افراد مختلف جامعه در زمینه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ارائه دانش مقدماتی هوش مصنوعی برای دانش آموزان وزارت آموزش وپرورش مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۲: آموزش دوره های مختلف هوش مصنوعی برای کارکنان دولت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی سازمان امور استخدامی و اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی پروژه / فعالیت ۳: آموزش هوش مصنوعی به معلمان وزارت آموزش وپرورش مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۴: آموزش دانش مقدماتی هوش مصنوعی در رشته های غیرمرتبط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارت علوم، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۵: آگاهی رسانی در رابطه با مزایای استفاده از هوش مصنوعی برای آحاد جامعه صداوسیما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، حوزه های علمیه پروژه / فعالیت ۶: برگزاری همایشهای در رابطه با هوش مصنوعی با حضور نمایندگانی از سمت دولت و صنعت جهت آگاهی از کاربردها، روندها و حوزه های هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، معاونت علمی اقدام ۲: ارتقای مهارت متقاضیان یادگیری هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد رشته هوش مصنوعی در مدارس فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانشگاه های علمی کاربردی، وزارت علوم پروژه / فعالیت ۲: شناسایی استعدادهای برتر کشور و آموزش جوانان با انگیزه در حوزه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم پروژه / فعالیت ۳: ایجاد منابع و دروس آنلاین برای یادگیری هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی – پروژه / فعالیت ۴: ایجاد رشته هوش مصنوعی در سطح کارشناسی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وزارت علوم پروژه / فعالیت ۵: پشتیبانی از راه اندازی مراکز آموزشی در زمینه هوش مصنوعی وزارت علوم دستگاه های اجرائی اقدام ۳: ارتقای کیفیت آموزش هوش مصنوعی در آموزش عالی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد محتوای درسی باکیفیت جهانی برای رشته های در رابطه با هوش مصنوعی وزارت علوم شورای عالی عتف، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی اقدام ۴: تقویت زیرساخت های آموزشی حوزه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد بستر آموزشی مختص هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت علوم، وزارت آموزش وپرورش پروژه / فعالیت ۲: ایجاد مفاد آموزشی رایگان هوش مصنوعی در سطح وب برای دسترسی عمومی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت ارتباطات پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکارهای ارائه حمایتهای لازم جهت راه اندازی آکادمی هوش مصنوعی در شرکتهای بزرگ کشور بمنظور برگزاری دوره های کارآموزی و تربیت نیروی متخصص موردنیاز خود شرکت های دولتی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت ارتباطات، وزارت علوم پروژه / فعالیت ۴: ایجاد مراکز ی با هدف خوداشتغالی برای فریلنسرها و واحدهای تک نفره مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی اقدام ۵: بررسی اثرات هوش مصنوعی بر نیروی انسانی در مشاغل مختلف پروژه / فعالیت ۱: بررسی دقیق آثار هوش مصنوعی با مشاغل مختلف و برنامه ریزی برای مقابله با ریسک های جایگزینی نیروی کار وزارت کار وزارت ارتباطات، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرائی پروژه / فعالیت ۲: تأسیس شورای توانمندسازی نیروی کار برای تربیت نیروی کار نسل آینده در زمینه هوش مصنوعی وزارت کار وزارت ارتباطات، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرائی پروژه / فعالیت ۳: بررسی اثرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هوش مصنوعی وزارت کار وزارت ارتباطات، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرائی راهبرد سوم: توسعه و تقویت کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: شناسایی و پشتیبانی از شرکت های توانمند در زمینه های کاربردی اولویت دار هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد سازوکارهای حمایتی در حوزه بیمه ای، مالیاتی، واردات کالا و تجهیزات از کسب وکارهای نوپا در زمینه های کاربردی اولویت دار هوش مصنوعی معاونت علمی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، بیمه مرکزی، بانک مرکزی پروژه / فعالیت ۲: ایجاد سازوکارهای حمایتی از شرکت های بزرگ دیجیتال به ایجاد مراکز نوآوری هوش مصنوعی معاونت علمی وزارت علوم، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکارهای پشتیبانی از شرکت های تبدیل کننده سریع یافته های علمی حوزه هوش مصنوعی به محصولات و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت علوم اقدام ۲: آگاهی رسانی موارد کاربردی هوش مصنوعی برای شرکتها و کسب وکارها پروژه / فعالیت ۱: معرفی موارد کاربردی دستگاهها و سازمان های دولتی به کسب وکارها دستگاه های اجرائی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۲: برگزاری رویدادهای در رابطه با شناسایی نیاز صنعت در زمینه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۳: برگزاری رویدادهای چالش نوآوری مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۴: برگزاری رویدادهای به همرسانی کسب وکارها و متقاضیان مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت صمت اقدام ۳: شکل دهی محیط رقابتی برای شرکت های کوچک و متوسط در زمینه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: برگزاری مسابقات و کمک به تجاری سازی ایده ها مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۲: کمک به حضور شرکتها در مسابقات بین المللی در زمینه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکارهای اعطای گرنت های تحقیق و توسعه به شرکت های برتر فعال در زمینه های اولویت دار هوش مصنوعی صندوق نوآوری و شکوفایی وزارت علوم پروژه / فعالیت ۴: اجرای برنامه های شتابدهی جهت استفاده نوآورانه از هوش مصنوعی سازمان فناوری اطلاعات معاونت علمی اقدام ۴: ارائه زیرساخت های موردنیاز توسعه هوش مصنوعی به کسب وکارها پروژه / فعالیت ۱: ایجاد و تجهیزات لابراتوار های مجهز برای تحقیق و توسعه و تست محصولات هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت علوم، وزارت آموزش وپرورش پروژه / فعالیت ۲: ایجاد سازوکارهای دسترسی کسب وکارها به داده های موردنیاز آنها مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی – پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکارهای دسترسی سهل جهت استفاده کسب وکارها از لابراتوار های هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی پروژه / فعالیت ۴: ایجاد سازوکارهای تامین فضای مستقر برای کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۵: ارائه خدمات مشاوره ای به کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۶: ایجاد سازو کارهای تامین فضای زیرساخت محاسباتی و ذخیره سازی برای کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۷: ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد هوش مصنوعی وزارت علوم مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت ارتباطات پروژه / فعالیت ۸: ایجاد سازوکارهای تشویقی برای کسب وکارها جهت آموزش و فراگیری هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت صمت، معاونت علمی، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۹: تشویق صندوق های مختلف فعال در حوزه تامین مالی کسب وکارهای نوآورانه جهت سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی معاونت علمی دستگاه های دولتی پروژه / فعالیت ۱۰: ایجاد مراکزی با هدف خوداشتغالی برای فریلنسرها و واحدهای تک نفره معاونت علمی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱۱: شناسایی استعدادهای کارآفرینی در مدارس و دانشگاه ها و ارائه امکانات به آنها مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی سازمان سنجش، وزارت علوم، وزارت آموزش وپرورش پروژه / فعالیت ۱۲: پشتیبانی از تحقیق و توسعه کسب وکارها در زمینه های اولویت دار هوش مصنوعی معاونت علمی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱۳: پشتیبانی از ایجاد صندوق های خطرپذیر در زمینه هوش مصنوعی معاونت علمی وزارت علوم، صندوق نوآوری و فناوری، وزارت کار، بانک مرکزی راهبرد چهارم: توسعه همکاریهای فناورانه و انتقال فناوری راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: انجام همکاریهای فناورانه بین المللی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد سازوکارهای تشویق شرکت های خارجی به مشارکت در کارهای در رابطه با هوش مصنوعی (ایجاد مراکز تحقیقاتی درون کشور، تعیین پروژه های مشترک حوزه هوش مصنوعی با کشورهای پیشرو، سرمایه گذاری های مشترک در زمینه هوش مصنوعی) معاونت علمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مراکز دانشگاهی و پژوهشی، وزارت امور خارجه، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت پروژه / فعالیت ۲: تشویق پژوهشگران و فعالان حوزه هوش مصنوعی به تعامل خارجی با دیگر کشورها معاونت علمی، وزارت علوم مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت پروژه / فعالیت ۳: برگزاری و حضور در نشست های عمومی و تخصصی هوش مصنوعی در سطح بین المللی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت پروژه / فعالیت ۴: تقویت روابط با متخصصان مهاجر هوش مصنوعی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۵: ایجاد سازوکارهای لازم برای صادرات خدمات مهندسی در زمینه هوش مصنوعی وزارت صمت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت پروژه / فعالیت ۶: ارسال کارآموز در بخش های مختلف صنعتی به خارج از کشور وزارت صمت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی راهبرد پنجم: ایجاد محیط قانونی و اخلاقی پویا و پاسخگو برای هوش مصنوعی راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: تدوین قوانین و مقررات در زمینه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: توسعه و بازبینی قوانین و مقررات حریم خصوصی، مالکیت فکری و دسترسی و به اشتراک گذاری داده، محدودسازی قدرت دارندگان داده های حجیم (امنیت، داده های باکیفیت، جلوگیری از نقض صیانت از داده، پروفایلینگ و تصمیم گیری خودکار تشویق و تشویق به اشتراک گذاری داده ها) بمنظور رفع چالشهای توسعه و کاربرد هوش مصنوعی در این عرصه وزارت ارتباطات قوه مقننه، شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروژه / فعالیت ۲: صدور تأییدیه برای شرکتهای بهره مند از اطلاعات کاربران بمنظور اطمینان کاربران از حسن استفاده از داده های آنها وزارت ارتباطات مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا پروژه / فعالیت ۳: تدوین چارچوب برای ممیزی هوش مصنوعی و اطمینان از انطباق آن با اصل صیانت از داده ها و حریم خصوصی مرکز ملی فضای مجازی کلیه دستگاه های اجرائی پروژه / فعالیت ۴: ایجاد مشارکت های عمومی و مکانیزم های بازخوردگیری بمنظور شناسایی ریسک های هوش مصنوعی و اصلاح قوانین و مقررات موجود مرکز ملی فضای مجازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۵: تدوین مقررات مربوط به مسئولیت محصولات و خدمات توسعه داده شده در زمینه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات قوه مقننه، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروژه / فعالیت ۶: ایجاد سازوکارهای صدور سفارش های مقطعی بمنظور اطمینان از عدم نقض مقررات مرکز ملی فضای مجازی قوه مقننه، وزارت ارتباطات، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروژه / فعالیت ۷: تدوین سازوکارهای ایجاد، مدیریت و نظارت با بازار داده مرکز ملی فضای مجازی قوه مقننه، وزارت ارتباطات، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام ۲: تدوین استانداردهای هوش مصنوعی بمنظور افزایش ایمنی و امنیت استفاده از هوش مصنوعی و جلوگیری از ریسک های محتمل پروژه / فعالیت ۱: توسعه استانداردها، الزامات و معیارهای فنی هوش مصنوعی جهت ایجاد قابلیت تعامل بین سیستم های هوش مصنوعی با بهره بردن از مشارکت جامعه هوش مصنوعی و رصد استانداردهای بین المللی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، سازمان ملی استاندارد پروژه / فعالیت ۲: ارائه گواهینامه و نشان کیفیت برای مساعدت با پیاده سازی استانداردهای استفاده و توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، نظام صنفی کامپیوتری کشور پروژه / فعالیت ۳: توسعه و ارتقای سیستم های تست و ارزیابی، صلاحیت سنجی و استانداردسازی محصولات استفاده کننده از هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی سازمان ملی استاندارد، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۴: تدوین اصول مدیریت قراردادها (قرارداد فیمابین، توافقنامه سطح خدمات) بمنظور حصول اطمینان از پاسخگویی به ملاحظات هوش مصنوعی (لزوم شفافیت، مسئولیت پذیری، پیش بینی پذیری، نتایج نامطلوب) سازمان برنامه و بودجه مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، نظام صنفی کامپیوتری کشور اقدام ۳: تدوین اصول اخلاقی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: تدوین چارچوب اخلاقی مرجع جهت توسعه هوش مصنوعی اخلاق مدار مرکز ملی فضای مجازی قوه مقننه، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، کمیسیون عالی تنظیم مقارات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حوزه های علمیه پروژه / فعالیت ۲: ایجاد کمیته اخلاق هوش مصنوعی متشکل از بازیگران مرتبط در حوزه مسائل اخلاقی هوش مصنوعی مرکز ملی فضای مجازی قوه مقننه، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، کمیسیون عالی تنظیم مقارات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حوزه های علمیه راهبرد ششم: راه اندازی زیرساختها و سکوهای موردنیاز توسعه هوش مصنوعی راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: گسترش زیرساخت های پردازشی سریع توسط مرکز توسعه هوش مصنوعی در ۵ استان کشور پروژه / فعالیت ۱: امکان سنجی و امکان یابی محل ایجاد مراکز رایانش سریع هوش مصنوعی کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات پروژه / فعالیت ۲: ایجاد خوشه های GPU مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه / فعالیت ۳: ایجاد ابرهایی با قابلیت به اشتراک گذاری خدمات پردازشی GPU، ابرهای توسعه و خدمات ابری هوش مصنوعی به توسعه دهندگان هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه / فعالیت ۴: آماده سازی ابزارها و زمینه های متن باز امن با پیکره ابرها برای توسعه دهندگان هوش مصنوعی کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام ۲: حمایت دولت از بخش خصوصی در راستای گسترش زیرساخت های پردازشی سریع پروژه / فعالیت ۱: ایجاد سازوکارهای لازم برای ارائه تسهیلات به توسعه دهندگان زیرساخت های پردازشی جهت ایجاد خوشه های GPU صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی اقدام ۳: توسعه زمینه های ذخیره سازی کلان داده پروژه / فعالیت ۱: تعیین الزامات مراکز ذخیره سازی و نگهداری داده برای توسعه هوش مصنوعی کشور (ظرفیت، شبکه، محل، تعداد مراکز داده، امنیت، محل استقر) مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پروژه / فعالیت ۲: ایجاد مرکز داده برای نگهداری داده ها و اطلاعات پایه ای توسعه هوش مصنوعی و داده های استخراج شده از دستگاه های دولتی توسط وزارت ارتباطات (بالابردن امنیت و قابلیت اطمینان مراکز داده کشور برای اطمینان مشتریان به خصوص بخش عمومی) مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، دستگاه های دولتی پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکار بررسی و ارائه گواهی استاندارد مراکز داده موجود در امتداد تحقق و پاسخگویی نیاز هوش مصنوعی کشور (امنیت، قابلیت اطمینان) مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی سازمان ملی استاندارد پروژه / فعالیت ۴: توسعه خدمات ذخیره سازی کلان داده مبتنی با ابر برای جمع آوری، نگهداری و انتقال دیتای حجیم برای کمک به توسعه دهندگان هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات اقدام ۴: ایجاد و توسعه لابراتوار های تخصصی مجهز به ابزارهای مختلف هوش مصنوعی جهت تحقیق و توسعه در حوزه های مختلف هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: ایجاد سازوکار ارائه تسهیلات برای ایجاد لابراتوار های تخصصی هوش مصنوعی معاونت علمی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، صندوق نوآوری و شکوفایی پروژه / فعالیت ۲: ایجاد بستر جمع آوری دادگان های تحقیقاتی از لابراتوار ها و به اشتراک گذاری آنها مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، وزارت ارتباطات پروژه / فعالیت ۳: ایجاد آزمایشگاهی مرجع برای جمع آوری و نگهداری دادگان حساس با دسترسی محدود و حفاظت شده برای در اختیار گذاشتن آن به توسعه دهندگان هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی دستگاه های دولتی اقدام ۵: ایجاد سکوها (پلتفرم) و ابزارهای پایه توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: شناسایی حوزه های مورد نیاز کشور در توسعه سکوها و ابزارهای پایه هوش مصنوعی بومی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۲: توسعه سکوهای امن و ابزارهای پایه پردازش زبان فارسی و بومی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کسب وکارها پروژه / فعالیت ۳: توسعه سکوهای امن و ابزارهای پایه پردازش داده های علوم اسلامی و زبان عربی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های علمیه اقدام ۶: بومی سازی، داخلی سازی و بروزرسانی ابزارهای پایه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۱: تدوین نقشه راه فناوری های بومی هوش مصنوعی (کلان داده ها، ابرها) مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی پروژه / فعالیت ۲: ایجاد و اکتساب فناوری های بومی هوش مصنوعی (کلان داده ها، ابرها) مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی پروژه / فعالیت ۳: طراحی راهکارهای مقابله با تحریم های ظالمانه در زمینه هوش مصنوعی مرکز ملی فضای مجازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۴: پیاده سازی راهکارهای مقابله برای تحریم های ظالمانه در زمینه هوش مصنوعی مرکز ملی فضای مجازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، معاونت علمی اقدام ۷: تامین پهنای باند لازم برای انتقال کلان داده پروژه / فعالیت ۱: تدوین طرح ارتقا پهنای باند برای مراکز پردازشی و مصرف کنندگان کلان داده در کشور شرکت ارتباطات زیرساخت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پروژه / فعالیت ۲: ارتقا پهنای باند برای مراکز پردازشی و مصرف کنندگان کلان داده در کشور شرکت ارتباطات زیرساخت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات راهبرد هفتم: ایجاد، جمع آوری و به اشتراک گذاری داده های باکیفیت بالا راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: گسترش زیرساخت های اشتراک گذاری و بازکردن داده ها و مدیریت آنها پروژه / فعالیت ۱: ایجاد چارچوب و سازوکار بازکردن (بی نام کردن و حفظ حریم خصوصی) داده های دولتی و خصوصی برای استفاده در توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی قوه مقننه، وزارت ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی پروژه / فعالیت ۲: طراحی و ایجاد دریاچه داده امن و استاندارد به عنوان محلی یکپارچه برای نگهداری و به اشتراک گذاری داده های بخش عمومی و خصوصی و داده های پایه مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه / فعالیت ۳: ایجاد سازوکارهای حمایتی برای بازکردن و به اشتراک گذاری داده توسط ذینفعان مختلف و دارندگان داده معاونت علمی صندوق نوآوری و شکوفایی پروژه / فعالیت ۴: ایجاد استانداردهای تولید، نگهداری و انتقال داده برای تسهیل و تسریع توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، شورای عالی فناوری اطلاعات اقدام ۲: گسترش زیرساخت های تولید و جمع آوری داده پروژه / فعالیت ۱: ارائه چارچوب و سازوکاری برای تولید و جمع آوری داده با کیفیت برای توسعه دهندگان هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی معاونت علمی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات پروژه / فعالیت ۲: ایجاد دادگان های بومی و مربوط به زبان فارسی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کسب وکارها، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۳: آزادسازی دادگان های بومی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کسب وکارها، معاونت علمی پروژه / فعالیت ۴: فرهنگسازی و تشویق عموم مردم به ایجاد و تولید محتوای بومی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، صداوسیما، ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، معاونت علمی راهبرد هشتم: توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه های اولویت دار راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: به کارگیری هوش مصنوعی در اقتصاد (پیش بینی اقتصاد کلان با بهره گیری از کلان داده ها، شناسایی تقلبات و پولشویی بانک، پردازش ادعاهای خسارت، مدیریت بزار سرمایه، مبارزه با فرار مالیاتی، تطبیق مقررات) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در اقتصاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در اقتصاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در اقتصاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام ۲: به کارگیری هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری (مدیریت جاده ها، مدیریت خدمات هوایی، مدیریت ترافیک، مدیریت پسماند، نظارت بر کیفیت هوا) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری وزارت راه، شهرداری ها مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری وزارت راه، شهرداری ها مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری وزارت راه، شهرداری ها مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه اقدام ۳: به کارگیری هوش مصنوعی در سیستم سلامت (رصد زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی، تشخیص بیماری، مدیریت بهداشت و درمان، تحقیق و توسعه، مراقبت از بیمار) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در سیستم سلامت وزارت بهداشت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در سیستم سلامت وزارت بهداشت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم سلامت وزارت بهداشت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه اقدام ۴: به کارگیری هوش مصنوعی در امتداد کاهش مسائل زیست محیطی (اثرات ناشی از بحران آب، آلودگی هوا، مدیریت بحران های طبیعی) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در کاهش مسائل زیست محیطی سازمان محیط زیست وزارت نیرو، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان هواشناسی، سایر دستگاه های اجرائی پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در کاهش مسائل زیست محیطی سازمان محیط زیست وزارت نیرو، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان هواشناسی، سایر دستگاه های اجرائی پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در امتداد کاهش مسائل زیست محیطی سازمان محیط زیست وزارت نیرو، مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان هواشناسی، سایر دستگاه های اجرائی اقدام ۵: به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی (رصد محصولات راهبردی، پیش بینی عملکرد محصولاتی چون گندم، برنج، شناسایی بیماریها، شناسایی کیفیت محصولات) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی وزارت کشاورزی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی وزارت کشاورزی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در کشاورزی وزارت کشاورزی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه اقدام ۶: به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی (فساد، بحران اعتماد، تبعیض، حاشیهن شینی، شکاف بین مردم و مسئولان) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی وزارت کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی وزارت کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی وزارت کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه اقدام ۷: به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت (مدیریت زنجیره تامین در صنایع، رباتیک، بهینه سازی فرایندها) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش
مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه اقدام ۸: به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش (شخصی سازی آموزش، مدیریت عملکرد دانش آموزان، به کارگیری بازی سازی در یادگیری) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه اقدام ۹: به کارگیری هوش مصنوعی در انرژی (مدیریت منابع آب، مدیریت ارزیابی زمین شناسی نفت و گاز، مدیریت انتقال و توزیع نفت و گاز، مدیریت تولید و ذخیره سازی و مصرف برق) پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در انرژی وزارت نیرو، نفت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در انرژی وزارت نیرو، نفت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در انرژی وزارت نیرو، نفت مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه اقدام ۱۰: به کارگیری هوش مصنوعی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه / فعالیت ۱: ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۲: تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه پروژه / فعالیت ۳: پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی، معاونت علمی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه راهبرد نهم: مدیریت و راهبری برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی راهبرد / اقدام / فعالیت / پروژه نهاد مسئول نهاد همکار اقدام ۱: راهبری برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی و نظارت بر اجرای آن پروژه / فعالیت ۱: تدوین نظام فنی و اجرائی برنامه توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی کلیه دستگاه های دولتی پروژه / فعالیت ۲: راه اندازی نظام راهبری و پایش برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی کلیه دستگاه های دولتی پروژه / فعالیت ۳: تدوین چارچوب ملی حاکمیت هوش مصنوعی (یکپارچگی، امنیت) مرکز ملی فضای مجازی کلیه دستگاه های دولتی پروژه / فعالیت ۴: پایش و ارزیابی به کارگیری چارچوب های حاکمیت هوش مصنوعی در بخش های مختلف مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی کلیه دستگاه های دولتی پروژه / فعالیت ۵: بروزرسانی نقشه راه توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی کلیه دستگاه های دولتی اقدام ۲: انجام مطالعات راهبردی در زمینه تاثیرگذاری هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال پروژه / فعالیت ۱: برآورد ضریب نفوذ هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتقا ضریب نفوذ در زیربخش ها و صنایع مختلف در کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۲: بررسی نقش AI در توسعه حجم تجارت خارجی کشور و ارائه برنامه جهت ارتقا تجارت در زمینه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۳: شناسایی و برآورد هزینه های موجود در رابطه با گذار به اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۴: شناسایی و برآورد هزینه ها و راهکارهای حمایتی از جامعه لطمه پذیر از توسعه هوش مصنوعی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت پروژه / فعالیت ۵: ارائه راهکارهای عملیاتی بهره گیری از هوش مصنوعی در توسعه شفافیت اقتصادی در کشور مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت


منبع:

You may also like