زنجان معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شرکتهای حوزه IT و ICT استان زنجان توانمند بوده و می توانند این استان را در اقتصاد دیجیتال به نقطه معینی برسانند.

رضا باقری اصل شامگاه امروز (۲۵ خردادماه) در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی ضمن اشاره به قانون دریافت مجوزها برای شرکت ها و نهادها، بیان نمود: طبق قوانین جدید، مجوزها دو دسته است. اول مجوز ثبتی مبنا و اعلامی و دوم مجوزهای تأییدمحور که باید هر دو این مجوزها دریافت شود.

وی ضمن اشاره به وظایف اقتصاد دیجیتال در حوزه مجوزها، اظهار داشت: کارگروه اقتصاد دیجیتال باید مجوزها را اعلام و سپس صادر کند و در نهایت در دیتابِیس مشخص شود.

باقری اصل با اشاره به اینکه توضیحات پایلوت استانی واضح نیست، اظهار نمود: پایلوت استانی برای استان زنجان در ذات خود مبحث بسیار مفید می باشد اما توضیحات عرضه شده در اینباره واضح نیست و باید دقیق تر پردازش شود.

این مسئول ضمن اشاره به جزئیات تشکیل پایلوت، اظهار داشت: پایلوت دو دسته است. اول پایلوت مجوز و دوم پایلوت استان که هر دو دسته باید بررسی شود.

باقری اصل ضمن اشاره به همکاری هایی که منجر به عرضه سرویس استانی می شود، بیان نمود: حوزه های گوناگونی برای همکاری در جهت عرضه سرویس استانی وجود دارد، همچون حوزه سلامت، حوزه مالی، حوزه تجارت و حوزه رفاهی که با همکاری این حوزه ها در کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه خوبی در این بخش فراهم خواهد شد.

این مسئول همینطور ضمن اشاره به طراحی نرم افزار «زنجان من»، اظهار داشت: ما می توانیم به سادگی از سرویس هایی مانند زنجان من در جهت پیشرفت اقتصاد دیجیتال استان زنجان و تنوع در سرویسهای الکترونیکی و هم ایجاد پایلوت استانی استفاده نماییم.

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از هرگونه ایده و طرح و هم کوشش برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال حمایت کرده و تلاش می نماییم که استان زنجان در این عرصه بیشتر از پیش توسعه یابد.

در این جلسه همینطور نمایندگان شرکتهای بخش خصوصی IT و ICT مشکلات و پیشنهادات خویش را برای پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال در زنجان و راه گشایی از مشکلات این حوزه بیان نمودند.
You may also like