سئو بوی: دستورالعمل اجرائی اتصال دستگاه های اجرائی به ˮپنجره واحد خدمات هوشمند دولتˮ، برای تصویب نهایی به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه شده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی به مفهوم مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب سایت اطلاع رسانی، راه اندازی مرکز داده و یا خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل پذیری دستگاه ها شامل اتصال و تبادل را معنا می دهد. این روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها بر یکدیگر مورد نظر است.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه دهنده خدمات دولتی بصورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است که در راه آماده سازی و بهره برداری قرار دارد و تا حالا چهار سامانه سازمان فناوری اطلاعات ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.
در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرائی اتصال دستگاههای اجرائی به “پنجره واحد خدمات هوشمند دولت” شامل اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه شده است، اظهار نمود: برمبنای بند “واو” تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این دستورالعمل بمنظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: بر طبق این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلف اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خودرا برمبنای الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خودرا با اولویت خدمات پرکاربرد بوسیله این پنجره عرضه کنند.
خوانساری افزود: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا اختتام دی ماه سال ۱۴۰۱ از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون به حساب می آید که هم اکنون نسخه ازمایشی این درگاه بوجود آمده و درحال تکمیل است و تا حالا چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده و به زودی جهت استفاده عمومی آماده خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه با اجرائی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرائی بصورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، اظهار داشت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرائی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور درحال پیگیری و اجراست.
منبع:

You may also like