به گزارش سئو بوی چهارمین کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات با محوریت محصولات و راهکارهای ذخیره سازی و پردازشی داده و اطلاعات، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می گردد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، سندیکای صنعت مخابرات ایران در اطلاعیه ای از برگزاری کنفرانس ظرفیت با محوریت «محصولات و راهکارهای ذخیره سازی و پردازشی داده و اطلاعات» در ۲۸ اردیبهشت ماه سالجاری در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاع داد. اولین کنفرانس ظرفیت در شهریور سال ۱۴۰۰ و با آغاز به کار دولت جدید، با محوریت خودنمایی زنجیره تأمین داخلی برای شبکه ملی اطلاعات برگزار گردید. در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ هم کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات (شامل کلیه لایه های شبکه) و با محوریت توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی و شرکتهای تحقیقی و تولیدی برگزار گردید. سومین رویداد کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات با محوریت FTTx در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به بخش دسترسی باند پهن ثابت اختصاص یافت. مقرر است چهارمین کنفرانس ظرفیت صنعت ICT هم با محوریت محصولات و راهکارهای ذخیره سازی و پردازشی داده و اطلاعات، ۲۸ اردیبهشت سال جاری برگزار گردد. طبق اعلام سندیکای صنعت مخابرات، در کمیته بومی سازی شبکه ملی اطلاعات که هر هفته در وزارت ارتباطات برگزار می شود، توانمندی های احصا شده در فهرست ممنوعیت واردات قرار گرفته و برای محصولات نیازمند به کسب فناوری، فهرست اولویت تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی برای تحت حمایت قراردادن شرکتهای دانش بنیان ارسال شده است. دبیرخانه دائمی کنفرانس ظرفیت از نیمه دوم فروردین سال جاری با حضور نمایندگان واحدهای ذیربط برای پیگیری تصمیمات کنفرانس و برنامه ریزی کنفرانس های بعدی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است. سازوکارهایی هم برای برگزاری کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی در دست برنامه ریزی است. شرکتهای متقاضی حضور در کنفرانس ظرفیت حداکثر تا هفتم اردیبهشت ماه فرصت دارند تا درخواست خویش را به سندیکای صنعت مخابرات ایران اعلام کنند.

You may also like