سئو بوی: بررسی صورت های مالی شرکت نفت خزر نشان میدهد بیشتر اهداف مشخص شده محقق نگشته است.
به گزارش خبرنگار، از روز گذشته گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۸، (۲۹۶) شرکت دولتی شامل مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال ۱۳۹۹، (۳۱۳) شرکت دولتی همچون تعداد ۷ بانک دولتی، ۲ بیمه دولتی و همین طور ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت. در همین راستا صورت مالی شرکت نفت خزر سال مالی منتهی به ۹۹ منتشر گردید. در این گزارش عنوان شده است که این شرکت در سال ۱۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته است. همین طور این شرکت در سال ۹۸ هم ۱۵۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است. بر طبق این گزارش مجموع کارکنان این شرکت، شامل کارکنان رسمی، قراردادی و شرکت های خدماتی در سال ۹۹، ۲۷۶ نفر بوده است. همین طور همانطور که مشخص است در سال ۹۹ برای بیشتر پروژه های انتقالی هزینه ای تخصیص داده نشده است. در تصاویر زیر برنامه های عملیاتی مصوب و عملکرد شرکت ذکر شده است. در آخر لازم به ذکر است قضاوت سازمان حسابرسی برای این شرکت کافی و مناسب می باشد. همین طور این سازمان تصریح کرده است که شرکت نفت خزر در سالهای قبل فاقد عملیات حفاری و اکتشاف بوده و از همین رو تجهیزات شرکت به حالت stand by درآمده است.


منبع:

You may also like