معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به صیانت توضیح داد که نمایندگان مجلس در رای گیری صورت گرفته در جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده اند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، در تاریخ ۲۲ فروردین، جلسه غیرعلنی مجلس برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت تشکیل شد که طبق توضیحات سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در گفت و گو با ایسنا، بررسی این طرح بصورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک منتفی شده و طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک بررسی نمی گردد.
سلیمی همین طور اظهار داشت که احیانا کمیسیون مشترک جدیدی جهت بررسی طرح صیانت تشکیل می شود تا همچون سایر طرح ها و لوایح مصوبات آن در صحن علنی بررسی شود و حتما هم محتوای این طرح تغییر می کند.
تعدادی از نمایندگان، موضوع تعداد آرای بدست آمده در رای گیری استمزاجی را زیر سوال می برند و معتقدند که در رای گیری استمزاجی، آرای اکثریت بدست نیامده است. در همین راستا هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در نامه ای به رئیس مجلس ضمن بررسی جزئیات رسیدگی به این طرح در کمیسیون مشترک خواهان شده بود که معاونت قوانین، مصوبه کمیسیون مشترک برای ثبت پیشنهادات نمایندگان را بارگذاری کند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی جزییات و تصویب بموقع آن برابر بخشنامه داخلی مجلس اقدام نماید.
در نامه هیئت رئیسه کمیسیون مشترک صیانت به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ استحضار دارید کمیسیون مشترک طرح حمایت بعد از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی همچون جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ سوم اسفندماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. معاون محترم قوانین در ساعت ۲۱ همان روز مبادرت به انتشار نامه ای خطاب به رییس کمیسیون مشترک نمودند و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) بخشنامه داخلی مجلس، روند گرفتن آرای اعضای کمیسیون را مغایر بخشنامه دانستند؛ پس معروض می دارد؛
۱. چنین رویه ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد بخشنامه بوده، در صورتیکه دقیقاً بخشنامه های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.
۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزارشده در دفتر جنابعالی (دو جلسه)، دفتر نایب رییس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه کمیته حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات گوناگون با مرکز پژوهش ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهارنظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملاً نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) بخشنامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.
۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ بعد از برگزاری جلسه و طی پروسه بررسی برابر بخشنامه داخلی کلیات طرح آماده رأی گیری بود و لیکن به سبب دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت جنابعالی جلسه ای با حضور اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشترک طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم در خصوص اعمال نظرات آن وزارتخانه و رییس محترم مرکز ملی فضای مجازی پیش از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در اجرای ماده ۱۴۲ بخشنامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی پیش از ارسال به صحن) بود، فلذا در آن جلسه قرار شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با کمیسیون مشترک ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک طرح شد. در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و بطور زنده و مستقیم بوسیله رسانه ها پخش گردید، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه فقط وجاهت دارد، بلکه باتوجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، بعنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اراده خود در خصوص بررسی نسخه جدید را بیان نموده است، حال این سؤال مطرح می شود؛ چنانچه برابر اعلام معاون محترم قوانین قرار بود کمیسیون مشترک نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساساً چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور جنابعالی و سه جلسه بعدی که در حضور نایب رییس محترم اول و مرکز پژوهش های مجلس وجود داشت؟ جنابعالی در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی سفارش فرمودید باتوجه به درخواست مرکز پژوهش های مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجدداً به مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار بیشتر صاحب نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟
اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رأی گیری شود، تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور جنابعالی برای چه بود؟ طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن در مجلس شورای اسلامی بی سابقه بوده و این امر بعنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می کند.
ایراد شکلی طرح شده توسط معاون محترم قوانین به سبب مسکوت بودن در بخشنامه قابل استناد نمی باشد.
از حمایت حضرتعالی در ضرورت تصویب قوانین در رابطه با اعمال نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که قبلاً نظرات مکتوب خویش را به کمیسیون مشترک ارسال نموده اند، سپاسگزاری می نماید.
تقاضا دارد دستور فرمایید معاونت محترم قوانین نسبت به بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک برای ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی جزییات و تصویب بموقع آن برابر بخشنامه داخلی مجلس اقدام نماید.»
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، حالا سیدبهزاد پورسید معاون قوانین مجلس در نامه ای به رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به این مساله پاسخ داد که در زیر می خوانید:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر تقی پور انوری
نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
سلام علیکم
احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۷۴۰ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۱ جنابعالی در پاسخ به نامه اینجانب در خصوص عدم رعایت بخشنامه داخلی در رای گیری کلیات طرح مورد رسیدگی در کمیسیون مشترک – که بدوا بوسیله فضای مجازی و اصل گردید – به استحضار می رساند:
۱- درباب نکات ذکر شده در قریب ۳ صفحه در پاسخ به نامه اینجانب، حسب بند ۱۰ ماده ۲۲ قانون بخشنامه داخلی مجلس، بررسی و اتخاذ تصمیم درباب عدم رعایت بخشنامه داخلی در کمیسیونهای مجلس جزو وظایف و اختیارات هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است و این هیات نیز بر طبق صلاحیت ذاتی خود پیرو جلسه مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ که جنابعالی نیز حضور داشته اید، نظر اینجانب را درباب مصوبه کمیسیون مشترک تایید نمود و به همین دلیل اینجانب را از پاسخگویی به این قسمت از نامه صادره معاف خواهید داشت.
۲- همین طور هیات رئیسه مجلس مقرر نمود تا درباب نحوه ادامه رسیدگی کمیسیون مشترک پس از خاتمه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ تصمیم نماید و تمامی اقدامات بعدی که در نامه جنابعالی تخلف و کارشکنی و اقدام مغایر با قانون و عدم همکاری نامیده شده در چارچومب اختیارات قانونی و مصوبه هیات رئیسه محترم مجلس بوده است.
۳- همین طور حسب اطلاع، پیرو جلسه مشترک تعدادی از اعضای هیات رئیسه با هیات رئیسه کمیسیون مشترک نیز درباب جلسه غیرعلنی مجلس و اتخاذ تصمیم در این خصوص توافق حاصل شده بود که نهایتاً در رای گیری صورت گرفته با ادامه رسیدگی کمیسیون برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت گردید پس اقدام دیگری از طرف این معاونت جز با اتخاذ تصمیم از طرف هیات رئیسه محترم مجلس میسور نمی باشد.
سلامت و موفقیت جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.»You may also like