سئو بوی: استفاده مسلحانه از اینترنت توسط پلتفرمها طی درگیریهای روسیه و اوکراین، توجهات را به قدرت رسانه های اجتماعی جلب کرد. در همین راستا هند مشغول آماده سازی یک چارچوب امنیت سایبری جدید است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایندین اکسپرس، استفاده از اینترنت بعنوان یک سلاح توسط پلت فرم های بزرگ فناوری طی درگیری های روسیه و اوکراین، توجهات را به قدرت رسانه های اجتماعی جلب کرد. در همین راستا هند مشغول آماده سازی یک چارچوب داده و امنیت سایبری جدید است. باتوجه به اقدامات شرکت های بزرگ فناوری، نارندا مودی نخست وزیر هند خواهان تجدید تمرکز بر اینترنت مستقل در هند شد. بگفته راجیف چاندراسخار وزیر الکترونیک و فناوری ارتباطات هند در حقیقت این خواست به مفهوم تمرکز بر کاهش وابستگی به سرویس شرکت های بزرگ است. او با اشاره به آنکه بانکهای روسی و زیر مجموعه هایشان از شبکه بین المللی سوئیفت ممنوع شده اند، اظهار داشت: به سبب بنیان های متکی به خودی که دولت هند ایجاد کرده، اگر کشور در موقعیتی مشابه قرار گیرد جایگزین هایی برای این ترتیبات جهانی داشت. وزیر الکترونیک و فناوری ارتباطات هند در ادامه اضافه کرد: اگر ما فقط به سوییفت متکی بودیم، هیچ فعالیتی نمی توانستیم انجام دهیم. اما ما UPI ( پلت فرم های فناوری مالی) در هند داریم که اتکای ما به سیستم های بین المللی مانند سوییفت را برای انتقال پول کم می کند. تفکر خودکفایی به ما نشان میدهد نباید به این اتکا نماییم که اینترنت هند فقط توسط پلت فرم های بزرگ فناوری کنترل شود یا تحت تأثیر آنها قرار گیرد. بگفته او چنین اقداماتی از طرف شرکت ها، کشورها و پلت فرم های بزرگ فناوری که مواضع بسیار جانبدارانه را اتخاذ نموده اند، منجر به شکاف در شبکه می شود. وی در ادامه اظهار داشت: دو رویداد کاملاً آشکار بودند؛ یکی مسلح سازی اینترنت که همه ما به صورتی از آن آگاه هستیم. مورد دوم شکاف در شبکه است. اینترنت هر روز بیش از قبل با شکاف هایی روبرو می شود که در نتیجه قدرت تعدادی از کشورهای غربی به وجود آمده اند. این پلت فرم ها حالا قدرت برتر شده اند و در صورت بروز اختلاف میان دو کشور مسلح می شوند و هیچ قانونی برای جلوگیری از آنها وجود ندارد.


منبع:

You may also like