رگولاتورهای آنتی تراست اتحادیه اروپا مشغول تحقیق از رقبا و مشتریان مایکروسافت درباره  معاملات اعطای لیسانس و کسب وکار ابر رایانشی این شرکت هستند.
به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، در همین راستا پرسشنامه ای توسط رویترز رصد شده است. چنین اقدامی به تحقیقات رسمی و تجدید بررسی های دقیقی از این شرکت آمریکایی منجر می شود. کمیسیون اتحادیه اروپا در دهه گذشته میلادی به علت نقض قوانین آنتی تراست و عدم پیروی از دستور مقامات برای متوقف کردن فعالیتهای ضدرقابتی، جریمه ای ۱.۶ میلیارد یورویی برای مایکروسافت تعیین کرد. این جریمه بعد از آن وضع شد که شرکت آلمانی «نکست کلاد»، «او وی چ کلاد» فرانسه و ۲ شرکت دیگر شکایت هایی ضد عملکرد مایکروسافت در حوزه ابر رایانشی ثبت کردند. در مورد تحقیقات جدید، در پرسشنامه ای که توسط رویترز رصد شده، آمده است: کمیسیون اتحادیه اروپا اطلاعاتی دریافت کرده که نشان داده است احتمالاً مایکروسافت از موقعیت برتر خود در بعضی بازارهای نرم افزاری برای پیشگیری از رقابت در مورد برخی خدمات رایانش ابری سواستفاده می کند. رگولاتورها در اینباره پرسیده اند آیا قراردادهای اعطای لیسانس مایکروسافت با تهیه کنندگان سرویسهای ابر رایانشی به رقبا اجازه رقابت می دهد یا خیر. همینطور آنها می خواهند بدانند آیا شرکت ها برای تکمیل زیرساخت های ابری خود جهت رقابت موثر به سیستم های عامل و برنامه های کاربردی بهره وری مایکروسافت نیاز دارند یا خیر. دیگر سوال پرسیده شده از شرکت ها درباره تفاوت میان هزینه های اعطای لیسانس و شرایط تجاری بین قراردادهای مذکور با تهیه کنندگان سرویسهای ابر رایانشی و برنامه دیگری است که طی آن سرویس ابر مایکروسافت را همراه خدمت خود به صورت غیر مستقیم می فروشند. همینطور محدودیت های فنی احتمالی سرویسهای ابر رایانشی در زیرساخت ابر شرکت از دیگر سوالات این پرسشنامه بود.

You may also like