به گزارش سئو بوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: وزارت ارتباطات همیشه مدافع فعالان و ارائه دهندگان خدمات در زیست بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، «عیسی زارع پور» جمعه شب در پست اینستاگرامی خود به همکاری دولت و بخش خصوصی اشاره کرده و نوشت: وزارت ارتباطات همیشه مدافع فعالان و ارائه دهندگان خدمات در زیست بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود. وی با تاکید بر این که بخش خصوصی باید دولت را همراه خود بداند تا با همه وجود در طرح های کلان مشارکت کند، اضافه کرد: برمبنای یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آنها در سال ۱۴۰۰ خاتمه می یافت باید برای تمدید پروانه هم مبلغ قابل توجهی بعنوان حق امتیاز می پرداختند و هم مبلغ حق السهم دولت برای آنها ۱۰ درصد بیشتر لحاظ می شد. زارع پور اضافه کرد: در حالی که برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود. این تکلیف شرکت های کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و ادامه حضور در بازار را از آنها سلب و از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج می کرد. وزیر ارتباطات اشاره کرد: پیگیری های گوناگون وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی در نهایت منجر به ارائه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شد. طبق این نظریه، شرکت های ServCo (ارائه دهنده خدمات ارتباطی ثابت) و MVNO (اپرتور مجازی موبایل) که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و می توانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تامین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.


منبع:

You may also like