به گزارش سئو بوی برای اولین بار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، ایرانسل «گزارش پایداری کسب وکار» خویش را منتشر نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی ایرانسل، اولین گزارش پایداری سالانه‌ی ایرانسل، مروری کوتاه بر شاخص ها، تلاش ها، دستاوردها و چالش های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطیِ کسب و کار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسه‌ی سالانه‌ی شاخصهای عملکردی سازمان در مبحث «پایداری» و «کسب وکار مسؤولانه» است. همینطور نمونه ای از اولین قدم های بنگاه های اقتصادی ایرانی، با تاکید بر مباحث روز دنیای کسب و کار، در راه پایداری به حساب می آید.
امروزه «پایداری در کسب و کار (Sustainability in Business)» به مبحث مهمی برای بنگاه های اقتصادی، جوامع، مشتریان و حکومت ها تبدیل گشته و همینطور شاخصی برای سنجش میزان پایبندی سازمان به تعهداتش در برابر ذی نفعان است.
ایرانسل، نخستین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، می کوشد تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال برای ایرانیان، در راه تحقق توسعه پایدار ایران قدم بردارد. ارائه‌ی اطلاعات کلان و مهم شرکت، از راه «گزارش پایداری»، می تواند نمای کلی از عملکرد اجتماعی و زیست محیطی و فعالیتهای ایرانسل در راه توسعه پایدار را به ذی نفعان عرضه نماید. این اطلاعات، تصویری از ماهیت و ارزش اقتصادی، اثرات و اقدامات زیست محیطی، اجتماعی و هم کیفیت حاکمیت شرکتی ایرانسل را در مقابل چشم ذی نفعان سازمان قرار می دهد. به زبانی دیگر، گزارش پایداری، نگاهی جامع به اهداف کلان، رویکردها و عملکرد ایرانسل از منظر اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مترتب بر آن است.
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد ایرانسل از راه این گزارش، با تمرکز بر بازه زمانی اول فروردین تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. مخاطب این گزارش، ذی نفعان مختلف ایرانسل، شامل نهادهای حکومتی و سیاستگذار، جامعه‌ی مدنی، بازیگران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکای تجاری، رسانه ها و مهم تر از همه، مشتریان ایرانسل هستند که بر بقا و عملکرد شرکت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر دارند و در مقابل، نتایج فعالیت شرکت از سه جنبه‌ی اقتصاد، جامعه و محیط زیست، بر آنها اثر می گذارد.
«شفافیت» فراتر از الزامات قانونی، در تدوین و انتشار این گزارش، نمایانگر عزم ایرانسل برای پاسخگو نگهداشتن خود، گامی جدی برای تعامل سازنده با ذی نفعان و هم تعهد برای ساختن کسب وکاری پایدارتر و آینده ای توأم با رفاه برای ذی نفعان است.
دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل، در یادداشت خود در ابتدای این گزارش، با اشاره به اینکه «در دنیای امروز، شرکت ها اگر به دنبال بقا، رشد و توسعه خود هستند، نباید جنبه ها و ارکان مختلف مبحث پایداری در کسب وکارشان را نادیده بگیرند.»، تاکید کرده است: «انتشار نخستین گزارش پایداری در صنعت ICT کشور، مطابق با استاندارهای روز بین المللی و البته توجه به خصوصیت های خاص فضای کسب و کار در ایران، اقدام دیگری از ایرانسل در راه پایداری است که امیدوارم مورد توجه تصمیم گیران و سیاست گذاران، همکاران و بازیگران کوچک و بزرگ صنعت ICT ایران، رسانه ها و مشتریان پرارزش ایرانسل قرار گیرد.»
این گزارش در پنج سرفصل، شامل «رویکرد ایرانسل به پایداری»، «کسب وکار مسؤولانه و حاکمیت شرکتی»، «به سوی جامعه‌ی پایدار»، «به سوی محیط زیست پایدار» و «به سوی اقتصاد پایدار»، تدوین و عرضه شده است.
متن کامل گزارش پایداری ایرانسل در سال ۱۳۹۹، اینجا در دسترس علاقمندان است.
انتهای رپرتاژ آگهی


You may also like