ایران کرسی معاونت گروه مطالعاتی استانداردسازی مخابرات در اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) را کسب نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کرسی معاونت گروه مطالعاتی ۱۱ اتحادیه بین المللی ارتباطات در بخش استانداردسازی مخابرات (ITU-T) را کسب نمود. گروه مطالعاتی یازده ITU-T موضوعات الزامات سیگنالینگ، پروتکل ها، مشخصات تست تجهیزات و مبارزه با محصولات تقلبی را بررسی می کند. آرزو اروجلو، رییس اداره اعتبارسنجی آزمایشگاه ها و پشتیبانی از تولید در اداره کل استاندارد و تأیید نمونه رگولاتوری در ششمین مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات (WTSA) در کسوت نماینده جمهوری اسلامی ایران بعنوان معاون این گروه مطالعاتی برگزیده شد. بر طبق این گزارش، ششمین مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات (WTSA) با حضور نمایندگان ۱۴۶ کشور عضو اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در ژنو اجرا شد. هیأت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی صادق عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این کنفرانس حضور داشت.

You may also like