وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: همه عوامل به جهت اینکه کشور ما به هاب منطقه ای ترانزیت دیتا تبدیل گردد، فراهم است و باید از این ظرفیت استفاده نماییم.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، «عیسی زارع پور» در پست اینستاگرامی خود درباره ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت دیتا نوشت: یکی از مسائل مغفول مانده در حوزه ارتباطات، استفاده بهینه از ظرفیت خدادادی کشورمان برای ترانزیت دیتاست. وی ادامه داد: ترانزیت داده بین غرب و شرق دنیا از راه خاک کشور ما مزیت های ویژه ای برای کشورهای همسایه دارد که مهم ترین آنها کاهش زمان پینگ ۲۰ تا ۳۰ میلی ثانیه ناشی از کوتاه شدن فاصله تا مراکز داده در اروپا است. همینطور امکان تعمیر و بازیابی خرابی مسیرهای فیبر در کوتاه ترین زمان نسبت به مسیرهای دریایی مثل دریای عمان، خلیج عدن و کانال سوئز است. زارع پور اضافه کرد: به عبارتی همه عوامل به جهت اینکه کشور ما به «هاب» منطقه ای ترانزیت دیتا تبدیل گردد، فراهم بوده و بدیهی است که باید از این ظرفیت استفاده نماییم. اخیراً از نقشه راه عملیاتی شدن چنین ظرفیتی رونمایی کردیم. وزیر ارتباطات تصریح کرد: با اجرای این طرح، پایداری خدمات ترانزیت کشور و سهم ما از ترانزیت ارتباطات در منطقه افزایش و شــرایط رقابتی برای عرضه خدمات ترانزیت دیتا بـه کشورهای همسایه بهبود خواهد یافت. همینطور ظرفیت ترانزیت داده از مرزهای شمال غربی به مرزهای غربی، شرقی و جنوبی کشور ایجاد خواهد شد. زارع پور خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح و تدویـن چهارچـوب تعرفـه پیشـنهادی بـرای ارائـه مدلهای فـروش جدید از جملـه عمده فروشی و فروش بلندمدت دیتا به اپراتورهای فعال در منطقه، خدمات ترانزیت دیتا بر مبنای تقاضا در کوتاه ترین زمان ممکن برقرار خواهد شد. وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح از آغاز دولت سیزدهم تابحال قـراردادهای جدید ترانزیت بین المللـی دیتا منعقد شده است و در همین مدت کوتاه، ۴۰ درصد به ترانزیت ترافیک از خاک کشورمان افزوده شده است. اجرای این طرح، ضمن تضمین پایدار ترافیک مصرفی کشور، گام بلندی دیگری برای تکمیل حلقه های اقتصاد دیجیتال در ایران عزیز ماست.

You may also like